Larmet inifrån äldreboendet – 25 av 65 döda: "Kaos"

25 personer har avlidit på ett äldreboende i Eskilstuna. Personal vittnar om fullständigt kaos. Samtidigt utreder kommunen vem som är ansvarig.

Sörmland 14 maj 2020 21:15

– Situationen har varit förskräcklig. Det fanns inte tillräckligt med skyddsutrustning i början och efter ett tag tvingades personal använda kommunens egentillverkade munskydd av pappershanddukar – som senare dömdes ut. Det är många i personalen som har svårt med språket och de förstod inte faran med att använda dessa pappershanddukar, säger en anställd på boendet, som av rädsla för repressalier vill vara anonym.

Eskilstuna kommun säger att dessa aldrig användes?

– Det stämmer inte. Dessa munskydd var de första som personalen fick. Jag såg det själv med egna ögon.

Av totalt 65 brukare har 25 avlidit den senaste tiden, 23 av dessa efter att coronasmittan först bekräftades på en av avdelningarna.

Vad tror du har varit anledningen till att det blivit så här?

– Det finns flera orsaker. En är att vikarierna inte fått några uppdateringar på hur skyddsutrustningen ska användas. Information har gått ut via mejl, men eftersom vikarierna inte har någon mejl så har de heller inte fått del av nödvändig information, säger den anställda, och fortsätter:

– På avdelningen där smittan tog sig in först blev all ordinarie personal sjuk. Därför var det bara vikarier och annan personal från övriga avdelningar som arbetade där. De fick springa mellan avdelningarna och jag tror att det är orsaken till att smittan spreds på boendet. Likaså att personalen bara tilläts att använda skyddsutrustning när de skulle gå in på brukarnas rum. Men smittade brukare har även vandrat i korridorerna.

Vidare säger den anställda att flera ur personalen vårdats på intensivvårdsavdelning efter att själva insjuknat i covid-19. En av dessa, en sjuksköterska, får fortfarande vård. Under en period av två veckor avled nio av femton brukare på en av enheterna.

– Det gör mig upprörd. Det här måste tas på allvar. Jag såg alla brister, men ändå tillät de personalen att springa mellan avdelningarna, säger den anställda, och fortsätter: 

– Samordningen av skyddsutrustning har inte heller fungerat. Det kan ha varit slut på en avdelning, men funnits på en annan. I nuläget finns det skyddsutrustning, men problemet är att många inte vet hur den ska användas. En del går runt med samma munskydd hela dagen. 

Personal vittnar även om att anhöriga till brukare som inte smittats inte får veta om coronasmittan finns eller ej.

– Vi fick inte meddela en anhörig till en brukare som skulle flytta in på en av avdelningarna att smittan fanns. Men för mig handlar inte det här om patientsekretess. Det här rör en hel avdelning och inte enskilda individer. Det som skett är för jävligt, säger den anställda.

Som tidningen kunde rapportera i går har Eskilstuna kommun tillsatt en utredning på initiativ från anställda.

– Jag kan säga att vi har haft väldigt många dödsfall där, men jag skulle vara försiktig med att säga att det beror på covid-19. Det kan finnas en kombination av covid-19 och andra tillstånd som lett till döden, säger Johan Lindström, chef för vård och omsorgsförvaltningen.

Vad säger du om att personalen vittnar om att skyddsutrustning saknats?

– På en övergripande nivå kan jag säga att det funnits tillgång till skyddsutrustning, även om det varit tight på många ställen. Men jag kan inte utesluta att skyddsutrustningen inte kommit fram till arbetsplatsen.

Därför berättar vi inte

Tidningen går inte ut med uppgifter om vilket boende det gäller av pressetiska skäl. Då personer utreds i ansvarfrågan ska tidningen bedöma publicitetsskadan för enskild kontra allmänintresset. 
 

I detta fall är det viktigare att kunna beskriva händelsen och orsakerna till dessa än att peka ut vilket boende det gäller. Detta för att vi annars indirekt pekar ut vem eller vilka som utreds som ansvariga. Av hänsyn till detta har vi anonymiserat boendet i artikeln.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa