Missade tider ger längre köer till tandvården

Peter Vrager, vd för Folktandvården i region Sörmland och verksamhetens utvecklingschef Christer Stenvinkel ser med oro på att så många uteblir från sitt bokade patientbesök utan att meddela kliniken.
Peter Vrager, vd för Folktandvården i region Sörmland och verksamhetens utvecklingschef Christer Stenvinkel ser med oro på att så många uteblir från sitt bokade patientbesök utan att meddela kliniken.

När en inbokad tandläkarpatient inte dyker upp utan att meddela sig till kliniken går resurser upp i rök. Någon bättre behövande hade säkerligen kunnat fylla den tomma stolen.

Sörmland 30 november 2019 04:31

– Jag fick en tid hos frissan som jag valde i stället, eller: Mobilen har slagit av så jag har inte sett kallelsen.  

Ursäkterna till ett uteblivet tandläkarbesök har inga gränser – konsekvenserna av densamma är desto tydligare. 

Förra året fick 17 000 bokade besök inom Folktandvården i Sörmland ställas in på grund av att patienten inte dök upp. I pengar handlar det om värden för cirka 30 miljoner kronor. Än värre är att den outnyttjade tiden hade kunnat nyttjats av någon som är i behov av tandvård – och det är många.

– Hade alla kommit till sin undersökning eller behandling som planerat hade situationen för våra kunder sett helt annorlunda ut. Dels hade vi kunnat jobba in de förseningar vi har med våra ordinarie patienter och dessutom ta emot en stor del av de 3 000 människor som står i kö till oss, säger Christer Stenvinkel, utvecklingschef vid Folktandvården i Sörmland.

Han är, liksom Peter Vrager, vd för Folktandvården i Region Sörmland, angelägen om att få ner de så kallade bomtiderna, inbokade tider där patienten uteblir utan att meddela kliniken.

– Det råder generellt brist på vårdpersonal och att då inte kunna använda den rätt är milt uttryckt inte bra. Det viktiga är att man kommer till sin bokade tid. På så sätt gör man en insats för nästa patient, säger Peter Vrager och fortsätter:

– Enbart uteblivna besök hos tandläkare motsvarar drygt 2 000 vuxenpatienter, med en snittbehandlingstid på två timmar, som inte får hjälp – det är väldigt onödigt.

Patienter i Region Sörmland kallas till Folktandvården genom två metoder. Inför undersökning eller behandling skickas ett E-brev, som följs upp med påminnelse via SMS två dagar innan inbokad tid. Vid återbudstider skickar Folktandvården ut SMS på en återbudslista och då är det först till kvarn som gäller.

– När vi började skicka SMS-påminnelse, för tio år sedan, sjönk de uteblivna tiderna något. För tre år sedan började de stiga igen och 2019 ser ut att bli en upprepning av fjolårets siffror, säger Christer Stenvinkel.

Ett uteblivet besök debiteras med mellan 300–600 kronor, beroende på patientens ålder och vilken typ av vård det gäller.

– Skulle vi debitera alla rakt av handlar det om mellan 1 500–2 000 kronor i timmen. Vi är en offentligt ägd tandvård och då är vi heller inte så kategoriska som vi kunde ha varit, säger Peter Vrager.

– För femton år sedan var våra resurser i förhållande till behovet bättre balanserat. Nu slår outnyttjade tider mycket hårdare. Vi har fullt i våra bokningar och det är många fler som vill ha hjälp, säger han.

De beskriver en skiftande bild av patientläget i Sörmland där kommunerna i de norra delarna har ett drägligt tryck, medan det är mer ansträngt i kustkommunerna.

– I Eskilstuna och Katrineholm är kösituationen acceptabel. I Mariefred är det ingen kö alls, medan Nyköping och Oxelösund ligger pyrt till. Där är det svårt med resurser och då slår uteblivandeproblematiken extra hårt, säger Christer Stenvinkel.

Går det att stänga av en patient som upprepade gånger uteblir utan att meddela kliniken?

– Vi har fri tandvård upp till 23 års ålder och den gruppen kan vi aldrig stänga av. Vuxna kan vi stänga av och sluta kalla men dyker de upp med tandvärk kan vi inte neka dem vård, säger Christer Stenvinkel.

Bomtiderna är svåra att härleda till någon särskild grupp och problematiken återfinns i länets samtliga kommuner.

– Möjligtvis sticker gruppen högstadieungdomar ut något procentuellt sett, annars är det ganska jämnt fördelat, säger Christer Stenvinkel.

– Jag tycker redan att vi lägger ner stora resurser på att kalla patienter. Det vi kan göra bättre är att kontrollera att kunder som varit här på undersökning redan från början bokar en tid som passar när de väl ska komma åter på behandling, säger Christer Stenvinkel.

– Det jag tror att man inte förstår är att ens frånvaro gör att någon som verkligen behöver hjälp blir utan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa