Projekt med pant på take away-förpackningar

För första gången i Sverige ska nu ett pantsystem för take away-förpackningar testas. De diskas för att återanvändas om och om igen.

Sörmland 12 november 2019 12:01

Det nya projektet ska spara både resurser och minska nedskräpningen. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa systemet.

– Projektet ligger perfekt i tiden, och det bästa är att så många aktörer vill vara med, säger Åsa Stenmarck, projektledare och resursexpert på IVL Svenska miljöinstitutet, och fortsätter:

– Pantsystemet kommer till en början att finnas på ställen vid Kungliga tekniska högskolan, Söderhallarna, Sveriges lantbruksuniversitet, Göteborgs universitet och vid Avenyn. Det ger goda möjligheter att testa och utvärdera systemet och få fram bra rekommendationer på området.

Pant för återanvändning av take away-förpackningar finns i mindre skala i en del andra länder och storstäder men har inte testats tidigare i Sverige. Det är först nu som intresset för den här frågan har blivit stort här.

– Enskilda aktörer har känt att det är svårt att starta upp den här typen av system på egen hand. Det är något som vi tar fasta på och därför samlar vi många aktörer i det här projektet, för att på så sätt komma så nära verkligheten som möjligt och hantera de utmaningar som finns.

En övergång från engångsartiklar till förpackningar som går att återanvända skulle minska resursförbrukningen, både genom att avfallsmängden skulle minska men framförallt genom att färre muggar och lådor behöver produceras. Engångsartiklar beräknas stå för så mycket som 43 procent av nedskräpningen i EU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa