Så planerade cheferna mörkläggningen – vi har mejlen

Toppcheferna i Sörmland har aktivt försökt mörklägga hur omfattande smittspridningen är inom äldreomsorgen. EK, KK och SN kan i dag visa hur flera kommuner samt Region Sörmland pratat ihop sig om en gemensam strategi mot media.

Tidningen kan med hjälp av begärda mejlloggar avslöja att kommunerna i länet tillsammans med Region Sörmland konspirerat för att förhindra att media får ta del av uppgifter.

Tidningen kan med hjälp av begärda mejlloggar avslöja att kommunerna i länet tillsammans med Region Sörmland konspirerat för att förhindra att media får ta del av uppgifter.

Foto: Rolf Jönsson/TT och skärmdump (montage)

Sörmland2020-05-03 07:05

Den 9 april, vid 11.20-tiden, begärde tidningens reporter ut uppgifter från flera sörmländska kommuner om hur många som smittats av coronaviruset inom äldreomsorgen, samt hur många som avlidit i sjukdomen. Detta för att kunna granska om kommunerna och regionen gjort vad de kunnat för att förhindra smittspridning inom äldreomsorgen – och om brist på skyddskläder eller rutiner har bidragit till att smittan spridits vidare i verksamheterna. Enligt uppgifter från Folkhälsomyndigheten är smittan betydligt mer spridd här än i andra delar av landet.

Men i stället för att svara reportern skickade Nyköpings kommundirektör, Mats Pettersson, vidare tidningens begäran till övriga sörmländska kommundirektörer och till ledningen för Region Sörmland. Pettersson skrev att han antar att även hans kollegor i de andra kommunerna fått begäran av tidningen, och att kommunerna borde ge ett samlat svar.

Av mejlkorrespondensen mellan kommunerna framgår hur man snabbt kommer fram till en gemensam strategi för att slippa lämna ut uppgifterna. I samma stund har man förhindrat tidningens möjlighet att granska hur myndigheterna skött sitt uppdrag att skydda medborgarna. 

Mejlen visar också vilken motvilja mot media som en del kommuntjänstemän tycks känna. Trosas kommunchef Johan Sandlund skriver att det är "förunderligt vad de publicistiska fantomerna vill att vi ska prioritera högst just nu". Flens kommunchef, Håkan Bergsten, skriver i ett mejl att han känner olust när han läser chefredaktör Eva Burmans krönika om varför man inte kan hävda sekretess.

Korrespondensen mellan kommuncheferna leder till att Flens kommunjurist, Niklas Witt, tar fram ett svar som man menar att flera kommuner kan använda sig av. Utgångspunkten är att kommunerna inte har en sammanställning över antalet smittade, och att en sådan sammanställning inte kan göras med "rutinbetonade åtgärder". Därför kan uppgifterna inte lämnas ut till media, vilket enligt förslaget bör vara kommunernas linje. 

Dokumenten visar också att man diskuterat när en handling blir formellt upprättad, det vill säga då man blir skyldig att lämna ut den enligt offentlighetsprincipen i svensk grundlag. Håkan Bergsten, kommunchef i Flen, skriver i ett mejl till övriga kommunchefer och till Region Sörmland att man måste kolla frågan med sina kommunjurister om det är en offentlig handling om uppgifter bara finns inom en nämnd. "Underlagen har inte passerat en myndighetsgräns", står det. Lagboken föreskriver dock att även datahandlingar anses förvarade på myndigheten, det vill säga hos en kommun, om de kan tas fram på en terminal hos myndigheten (2 kap. 6 § TF) och är därför en allmän handling. 

Kommunjuristen i Flen tipsar, torsdagen före påsk, att kommunerna ska "vänta två dagar (vardagar, reds. anm.) med att meddela beslutet". Det vill säga till på onsdagen – en vecka senare. Det är ett uppenbart sätt att förhala processen, trots att begäran om att få ta del av en allmän handling enligt grundlagen ska handläggas skyndsamt. 

Denna rekommendation delar Håkan Bergsten med sig av till sina kollegor och till Region Sörmland. Bergsten skriver att man inte ska meddela tidningen att man avslår begäran "förrän onsdag nästa vecka".

Att denna förhalningstaktik ska användas av samtliga kommuner som fått begäran bekräftas i en sammanfattning av det man kommit överens om, som Johan Persson, Oxelösunds kommunchef, skickat till alla kommuner och till regionen. "Ingen kommun kommer att svara innan onsdag", slås det fast i mejlet.

Kommunerna fullföljer planen. Den 15 april, i något fall redan den 14 april, får tidningen likartade beslut om avslag från flera kommuner på begäran om att få ta del av uppgifter om antalet smittade, döda och var de finns inom äldreomsorgen. Kommunerna hänvisar till att uppgifterna inte finns och att man inte kan sammanställa dem i rimlig tid eller till rimlig kostnad. Men tidningarnas första del i granskningen har visat att det inte stämmer. Kommunerna gör regelbundna sammanställningar av smittoläget i de kommunala verksamheterna. Men det tycks som att man medvetet undviker att fästa uppgifterna på papper i tron att det därmed inte är en offentlig handling.

Överenskommelsen om att avslå tidningens begäran och att dröja med det första svaret enades kommunernas kommunikationschefer och Region Sörmland om vid ett gemensamt möte vid lunchtid den 9 april. Det bekräftas i ett mejl av regionens kommunikationsdirektör, Maria Karlsson, till regiondirektör Jan Grönlund och andra medarbetare i Region Sörmland. I mejlet, som skickades klockan 12.44, skriver Karlsson bland annat att man ska vänta med att svara; "skjuta det framför oss", som hon formulerar det. Knappt en och en halv timme efter tidningens begäran har regionen och kommunerna enats om sin strategi. 

– Det var ett olyckligt ordval att säga att vi "ska skjuta det framför oss", säger Maria Karlsson när hon konfronteras med uppgifterna.

Hur tycker du att det rimmar med skyndsamhetskravet i grundlagen?

– Vi fick förfrågan på skärtorsdagen, och eftersom vår jurist inte skulle sitta och jobba hela påskhelgen så skulle vi ta tag i det i början av nästa vecka, säger hon.

Flens kommundirektör, Håkan Bergsten, medger att det förekommit en diskussion mellan kommunerna, men förnekar att avsikten varit att samordna hur man ska kunna förhala begäran.

– Vi har gjort en gemensam bedömning att vi bör hantera frågorna likartat mellan kommunerna. Jag ser inget konstigt med det. Det vi skickade var bara ett förslag på ett avslagsbeslut. Ni hade inte gått ut med frågeställningarna till samtliga kommuner samtidigt och det var utifrån de förutsättningarna som diskussionen fördes, säger han.

Mats Pettersson i Nyköping och Trosas kommunchef, Johan Sandlund, delar Flens kommunchef, Håkan Bergstens, uppfattning att samordningen handlar om att effektivisera arbetet. Dock förnekar de att avsikten varit att förhala processen. 

– Jag har en bild av att man bedömde vilken tid som behövdes för att hantera er begäran. Men eftersom du refererar till något som har varit en detalj i ett händelseförlopp som hållit på i två månader går det säkert att ha synpunkter på det. Men jag kan inte bedöma det, säger Johan Sandlund.

Här resonerar man kring när en handling kan anses vara upprättad – och därmed allmän – så att vem som helst kan begära ut den.
Här resonerar man kring när en handling kan anses vara upprättad – och därmed allmän – så att vem som helst kan begära ut den.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!