"Ska kännas tryggt att föda i Sörmland"

Efter tidningens granskning av förlossningsvården svarar nu regionens högsta politiska ledning, liksom oppositionen, på kritiken mot Kvinnokliniken på Mälarsjukhuset.

Sörmland 2 december 2019 20:32

Efter tidningens granskning av förlossningsvården på kommenterar nu regionens högsta politiska ledning publiceringarna och kritiken mot Mälarsjukhusets Kvinnoklinik.

– Det är förstås en tragedi för varje familj. Likaså hur närstående och patienter upplevt bemötandet. Det tar vi på största allvar, säger regionstyrelsens ordförande Monica Johansson (S).

Hur ser du på att en stor del av kritiken handlar om just bemötande?

– Självklart ska vi titta på vad vi kan lära oss från de misstag som är begångna i bemötandet. Att människor känner att de inte fått omhändertagandet eller eftervården de har rätt att kräva måste man ta på största allvar. Alla blivande föräldrar ska känna att det är tryggt att föda i Sörmland.

Jonas Lindeberg (VfP), regionråd med särskilt ansvar för hälso- och sjukvård, vill inte kommentera de uteblivna lex Maria-anmälningarna i Teo Eks och Caroline Hellstens fall. Han menar att man på politisk nivå saknar den detaljkunskap om enskilda fall som krävs för att dra slutsatser kring detta.

– Anhöriga har anmält och vi får avvakta vad IVO säger.

Kan man som medborgare lita på att patientsäkerheten upprätthålls när man inte utreder fall där barn och vuxna faktiskt avlider under eller till följd av komplikationer av en förlossning?

– Den typen av frågor kan vi inte besvara förrän vi hört vad IVO säger i de här frågorna.

Upplever ni att de här frågorna tas på allvar från sjukhusledningen?

– Senast idag har vi haft en diskussion kring detta med dem. Vi tar det på största allvar och det gör de också.

Har ni förtroende för de ansvariga på sjukhuset?

– Vi har fullt förtroende för dem. 

Vad vidtar ni från politiskt håll för åtgärder?

– Vi följer upp gentemot patientsäkerhetsenheten och divisionschefen att man faktiskt jobbar med frågan och för tillbaka det här nedåt i verksamheten.

Magnus Leivik (M), regionråd i opposition, vill se en ökad benägenhet att anmäla enligt lex Maria. Han skickar också en känga till sjukvården som han menar är för dålig på att be om ursäkt.

– Då indikerar man ju ansvar. Jag försöker lära mina barn att även om det är en olycka så ber man om ursäkt. Det är inte säkert att något av de här tragiska fallen gått att förhindra. Jag blir bara så ledsen över att man har så svårt att ge ett bra bemötande. Alla de här delarna, som inkännande och empati, är faktiskt gratis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Anhörig anmäler Mälarsjukhuset efter dödsfall – riktar stark kritik mot för sent påbörjad behandling

Anhörig anmäler Mälarsjukhuset efter dödsfall – riktar stark kritik mot för sent påbörjad behandling

Insändare: Erbjud även äldre kvinnor mammografi

Erbjud även äldre kvinnor mammografi

Covid-19 sprids allt snabbare – nu varnar Mäkitalo för en smittvåg efter skolstarten: "Finns inget som tyder på annat"

Covid-19 sprids allt snabbare – nu varnar Mäkitalo för en smittvåg efter skolstarten: "Finns inget som tyder på annat"

Debatt: Avskaffa regionerna så kapas vårdköerna

Avskaffa regionerna så kapas vårdköerna

Debatt: Dags att bygga upp nedrivna trygghetssystem

Dags att bygga upp nedrivna trygghetssystem
Visa fler