Sörmländsk skog hårt drabbad av fruktad borre

Skadeinsektens framfart i Mellansverige har varit omfattande under 2019.

Sörmland 10 november 2019 06:14

Med hjälp av inventeringar och enkäter har Skogsstyrelsen och Södra skogsägarna gjort en sammanställning av granbarksborrens framfart under 2019. Resultatet är oroväckande för den som äger skog. Bedömningen visar att nästan dubbelt så mycket skog är angripen av insekten i jämförelse med året 2018, som ansågs vara ett rekordår för insekter.

– Det här visar att situationen är fortsatt bekymmersam och ett allvarligt hot mot svenskt skogsbruk. Det görs en hel del redan men vi behöver växla upp det arbetet. Därför kommer jag att ta kontakt med andra berörda myndigheter för en dialog kring hur vi gemensamt ser till att undanröja de hinder som kan finnas för att skogsnäringen ska kunna agera så snabbt som möjligt, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

I Sörmland uppskattas 520 000 kubikmeter skog blivit angripen av den fyra millimeter långa skalbaggen. Totalt i hela riket rör det sig om 6 666 000 kubikmeter angripen skog med ett ekonomiskt värde på cirka tre miljarder kronor.

Skogsstyrelsen uppmanar nu skogsägare att inventera, fälla och plocka ut angripna träd. 

– I vår inventering ser vi att det hårda arbetet med att plocka ut angripet virke gör god nytta, men det finns fortfarande skogsägare som kan bli mer aktiva, ha bättre koll på sin skog och få ut de träd som har färska skador. Nu krävs det massiva insatser gemensamt, sannolikt i många år framöver, säger Henrik Holmberg, skogsskötsel- och entreprenörsutvecklare, Södra Skogsägarna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa