Vingåker näst sämst i landet på pappaledighet

Allt fler pappor i Sörmland väljer att vara hemma med barnen. Men uttaget av pappadagar varierar stort i länet, visar siffror som Försäkringskassan tagit fram inför fars dag.

Sörmland 10 november 2019 11:37

Sörmlands pappor tar i genomsnitt ut 27,9 procent av föräldrapenningsdagarna, enligt den nya statistiken.

Bäst i länet är Gnestapapporna med 32,2 procent, medan Vingåkers fäder placerar sig sist med 21,8 procent. Det gör Vingåkers pappor till de näst minst jämställda i hela Sverige. Bara Haparanda ligger sämre till.

Malin Stenman är särskilt sakkunnig i jämställdhet vid länsstyrelsen i Sörmland. Hon tycker att det är svårt att sia om varför det är så stora skillnader mellan länets kommuner, men säger att det kan finnas många olika anledningar som påverkar hur jämställt uttaget blir.

– Föräldrar har olika förutsättningar för att leva jämställt, och det finns även skilda förväntningar på kvinnor och män i relation till föräldrarollen, säger hon.

Vanliga faktorer som brukar nämnas i sammanhanget är föräldrarnas ålder, inkomst och födelseland.

– Yngre pappor tenderar att använda fler föräldrapenningdagar än vad äldre pappor gör. Föräldrar i större städer tenderar att fördela uttaget mer jämställt än föräldrar i glesbygd, säger Malin Stenman.

En annan faktor med stor inverkan är föräldrarnas utbildningsnivå.

– Det är särskilt betydelsefullt om mamman har högre utbildning. Har pappan däremot högre utbildning än vad mamman har, kan det få direkt motsatt effekt och minska jämställdheten, säger Malin Stenman.

Sett i ett historiskt perspektiv har uttaget av föräldrapenningen i Sörmland, liksom i övriga landet, blivit mer jämställt under de senaste decennierna. För bara 15 år sedan tog de sörmländska papporna ut mindre än 20 procent av dagarna i genomsnitt. 

I dag finns tre reserverade "pappamånader" i föräldraförsäkringen. Den första infördes 1995, den andra 2002 och den tredje 2016. Försäkringskassans studier visar att reformerna fått genomslag. Men utvecklingstakten har avtagit på sistone – och än är det långt kvar till en helt jämställd föräldrapeng.

– Vår statistik visar på att jämställdheten ökar. Med nuvarande takt så kommer vi att nå ett uttag på 60 – 40 ungefär kring år 2040, säger Alexandra Wallin, chef för avdelningen barn och familj på Försäkringskassan, i ett pressmeddelande.

Genomsnittet för hela landet är 29,3 procent. Närmast ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen ligger Dorotea, där papporna tar ut 37,8 procent av alla pappadagar.

Pappledighetstoppen

1. Gnesta (kvinnor: 67,8 %, män: 32,2 %)

2. Trosa (kvinnor 69,1 %, 30,9 %)

3. Strängnäs (kvinnor 69,2 %,  män 30,8 %)

4. Nyköping (kvinnor 70,9 %, män 29,1 %)

5. Eskilstuna (kvinnor 72,3%, män 27,7 %)

6. Oxelösund (kvinnor 73,4 %, män 26,6 %)

7. Flen (kvinnor 74,4 %, män 25,6 %)

8. Katrineholm (kvinnor 75,4 %, män 24,6 %)

9. Vingåker (kvinnor 78,2 %, män 21,8 %)

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

David Gagnert: Varannan vecka vill jag stå fastgjuten i vårleran

Profilbild

Insändare: Vi fortsätter kampen för ett jämställt samhälle

Vi fortsätter kampen för ett jämställt samhälle