Där NMR börjar tar demokratin slut

9 april 2019 06:30

De är unga, ofta arga män. Kanske till och med lite vilsna. Inom Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har de hittat ett sammanhang där de kan känna sig sedda, hörda och bekräftade.

Det skulle vara lätt att avfärda NMR med att det är en missnöjesyttring på den allra yttersta högerkanten. Organisationens medlemsantal tycks krympa. Där NMR ställt upp i allmänna val har de bara fått ett par hundra röster.

Men det faktum att NMR ställer upp i val är ett tecken på hur nazismen försöker ta ett kliv in i finrummet. Med demokratins verktyg, yttrandefriheten, vill de störta demokratin för att införa en ny - auktoritär - nationalstat.

Nazismen är den högerextrema fårans spjutspets. Det är propagandan från extremhögern som sakta med säkert flyttar fram positionerna i det offentliga samtalet. Och även om mycket få vill associeras med nazism, så går en del grundidéer igen bland dem som står ett långt kliv till vänster om nationalsocialismen. Föraktet och ifrågasättanden av media, demoniseringen av invandrare och islam specifikt. Talet om globalister och påmålande av egenskaper för dem med judiskt påbrå, de verbala attackerna på Soros. Allt går att återfinna även bland etablerade riksdagspartier.

Inför detta står det liberala samhället helt handfallet.

För yttrande- och mötesfriheten är en grundlagsfäst rättighet, även för nazister. Yttrandefrihet är själva liberalismens själ.

Det är också därför nazister tillåts demonstrera på 1 maj, de får ha arrangemang i Almedalen och de kan ställa upp i kommunala val.

Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning/Södermanlands Nyheter/Katrineholms-Kuriren inleder i dag en granskning av NMR i Sörmland. Vi har kartlagt de mest aktiva i Sörmland, en del av Näste 1. Och det står klart att kriminalitet är en del av NMR:s livsstil när vi granskar vilka personerna är. 12 av de 15 mest aktiva är dömda för olika brott. Två står åtalade. Hets mot folkgrupp, våldsamt upplopp, misshandel, olaga hot - brottsrubriceringarna är många, ofta våldsamma.

Gemensamt för dem alla är att de är besjälande av nationalsocialismens idéer, det vi i vardagligt tal kallar nazism. De tror alla på den vita rasen och västerländska kulturens överhöghet. De är övertygade om att demokratin måste raseras, helst med våld. Och de förnekar att Förintelsen alls har ägt rum. NMR är en organisation som romantiserar våld, hypermaskulinitet och de tränar för väpnad kamp.

eva.burman@sormlandsmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Eva Burman Chefredaktör och ansvarig utgivare