De senaste veckorna har kampanjen "Vi håller inte tyst" synts i Sörmlands medias tidningar. Varningsbilder inspirerade av cigarettpaketens obligatoriska dito upplyser om riskerna som uppstår när medierna hotas. Syftet med kampanjen är att belysa vikten av oberoende journalistik för ett demokratiskt samhälle.

– Vi vill påminna om hur viktig granskning är för demokratin, samhället och dess makthavare. Och att man inte kan räkna med att medier ska finnas där om man inte stöttar. Precis som att den lokala Ica-butiken är beroende av att du köper din mat där så klarar vi oss inte utan betalande prenumeranter och annonsörer, säger Jessica Pettersson, projektledare och en av hjärnorna bakom kampanjen.

Koncernen har lanserat kampanjer på samma tema tidigare. "Vad är sant" fokuserade på vikten av trovärdighet och sjösattes 2015 då diskussionen gick varm om så kallade "fake news". Både medarbetare och lokala profiler har frontat kampanjen. Tre år senare lyfte kampanjen "Vi gör skillnad" konkreta exempel på publiceringar som gjort skillnad för samhället, individen och demokratin.

Nu är det fjärde gången gillt. Den röda tråden – den oberoende journalistikens vitala roll i ett demokratiskt samhälle – finns kvar. Men med "Vi håller inte tyst", koncernens största kampanj hittills, har tonläget skärpts. Ingar Frostberg, mångårig reporter på Eskilstuna-Kuriren, märker av det hårdnande samhällsklimatet, inte minst i sin mejlkorg.

– Blir man hela tiden utsatt för hat och hot på grund av vad man rapporterar så ökar risken att man väljer att inte skriva. Vi är bara människor som lever i den här staden, precis som alla andra. Det kan tyckas högtravande att påstå att demokratin är hotad, men det är den om journalistiken tystnar.

Hon fortsätter:

– Många tror att vi är en skattefinansierad institution som lever på bidrag. Men vi är inte public service. Kampanjen kan verka hård, men vi vill vara tydliga med vår uppmaning: ta inte journalistiken för given.

Förhoppningen är att fler ska se värdet av den lokala journalistik som varje dag produceras på redaktioner runtom i Sörmland – och vilja bidra till dess fortlevnad. Jessica Pettersson betonar att det även handlar om att rikta ett tack till alla de som redan idag prenumererar och annonserar.

– Ni bidrar var och en till att levandehålla den lokala journalistiken.

Läs hela bilagan "Vi håller inte #tyst" här.