Det här är Nordiska motståndsrörelsen

En arvtagare i rakt nedstigande led från den svenska nazistiska rörelsen före andra världskriget. Så beskrivs Nordiska motståndsrörelsen av Christer Mattsson, en av landets ledande experter på högerextremism.

10 april 2019 14:15

Sommaren 1995 mördades 14-årige John Hron av tre unga nynazister. På uppdrag av Hrons hemkommun Kungälv grundade Christer Mattsson Toleransprojektet för att motverka intolerans i skolor.

I dag är han föreståndare på Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet och forskar på hur man kan förhindra radikalisering in i högerextrema militanta organisationer. Det är en kategori som i dag domineras av Nordiska motståndsrörelsen (NMR). Men vilka är människorna bakom den öppet nazistiska organisationen som av Säpo bedömts ha förmåga till terrorattentat – och vad vill de?

– Rörelsens grundare tillhörde ledarskikten inom Vitt ariskt motstånd och Nordiska rikspartiet – som i sin tur är arvtagare till den nazistiska rörelsen vid andra världskrigets slut. Kontinuiteten blir tydlig när Vera Oredsson, som varit en del av rörelsen ända sedan dess, nu är med i NMR, säger Christer Mattsson.

Ledare och medlemmar i NMR är dömda för bland annat mord, dråp, grov misshandel, rån, förberedelse till mord och en serie bombdåd i Göteborg. Rörelsen grundades som Svenska motståndsrörelsen för drygt 20 år sedan, men bytte namn 2016. Namnbytet ska förstås utifrån visionen om en "nordisk folkstat", där medborgarna förenas av ras snarare än nationalitet. Målet är att utvisa alla som inte är "etniska nordeuropéer eller närbesläktade folkslag".

– Norrmän, danskar och finnar är egentligen ointressanta epitet. Det är den vita rasen och den nordiska folkgemenskapen det handlar om. Folkstaten ska bygga på den nazistiska parollen ein reich, ein volk, ein führer – ett rike, ett folk, en ledare.

Konspirationsteoretisk antisemitism är en central del av rörelsens ideologi och demokratin uppfattas som en konspiration judarna använder för att styra världen. Invandring, feminism och HBTQ-rörelsen är andra viktiga måltavlor.

I december 2013 attackerar ett 30-tal NMR-aktivister en antirasistisk manifestation i Stockholmsförorten Kärrtorp. Två år senare lades det nazistiska Svenskarnas parti ned. Christer Mattsson beskriver de två händelserna som avgörande för rörelsens utveckling.

– Man såg sig själva som en elitorganisation som skulle gripa makten i en – mer eller mindre – mytologisk framtid. I stället blir man 2015 den enande hubben för nationalsocialism i norden. Då kan de inte motstå frestelsen att gå i riktning mot en "massrörelse" – ett uttryck de själva började använda.

Kulmen nås i samband med bokmässan i Göteborg 2017 där ambitionen är att spänna musklerna rejält. Det talas om den största nazistiska manifestationen sedan andra världskriget, men resultatet kommer inte i närheten av den uttalade målsättningen på 1 000 personer. Enligt polisen landar det på ungefär hälften.

Man satsar vidare mot valet och får enorm medial uppmärksamhet för sin närvaro i Almedalen. Valresultatet på 0,03 procent, 2 106 röster, blir dock en besvikelse.

– Det visade att de är väldigt långt ifrån en massrörelse. Det blev ett allvarligt bakslag och i dag talar man inte längre i de ordalagen.

Christer Mattsson uppskattar antalet aktivister, stödmedlemmar och aktiva sympatisörer till ett 500-tal. Han menar att det finns ett antal platser där de sociala kapillärerna är starka nog för rörelsen att upprätthålla sin närvaro. Däribland Värmland och Bohuslän, sydöstra Skåne, Dalarna ­– och Mälardalen.

– Sörmland och övriga Mälardalen är traditionellt sett ett område som har haft vit makt-rörelser. Nyköping har haft den här traditionen, Eskilstuna likaså. För tio år sedan var flera av dem väldigt starka. Sedan följde en period då vi inte hörde så mycket. I dag kan vi se att NMR har etablerat sig i området, både genom att ta över aktivister från andra rörelser och genom nyrekrytering.

Stora delar av rörelsens innersta krets har de senaste åren bosatt sig i och omkring dalakommunen Ludvika.

– Jag brukar kalla dem kanelbullenazister. Det har flyttat in nazister från höger och vänster och jag tror de har det ganska mysigt där. De har hittat ett sätt att leva som ligger en bit bortom den traditionella kamp de kommer ifrån, men som jag tror att de är ganska nöjda med.

– Men det är inte alla ute i landet som lever kanelbullelivet. Det finns de som tröttnat helt eller sökt sig till andra grupperingar. Andra kämpar på och hoppas på att något ska hända den 1 maj eller i Almedalen. I värsta fall finns små grupper och individer som kan radikaliseras och ta till våld.

Säpo har tidigare uttalat sig om NMR:s kapacitet till grova våldsbrott. Hur ser du på risken för en våldseskalering?

– Jag tror att sannolikheten är stor för grövre våld. Just nu har NMR byggt upp en spänning och förväntan om att något ska hända. Frågan är om den är tillräcklig för att leda till våldseskalering. Jag tror inte att de som kommer att agera i framtiden själva har kommit fram till exakt vad de ska göra.

Du talar om en tillbakagång de senaste åren. Hur tror du att framtiden ser ut?

– Den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige fyller snart jämnt – 100 år – och den kommer inte att försvinna. Däremot blir det svårt för NMR att upprätthålla den hegemoniska position de haft sedan 2015.

Nordiska motståndsrörelsen (NMR)

Sveriges största nynazistiska gruppering med grenar i Danmark, Norge och Finland.

En kartläggning från 2018 av Sveriges Radio visar att hälften av rörelsens 178 mest aktiva medlemmar är dömda för brott. En fjärdedel för våldsbrott – bland annat mord, dråp, grov misshandel, förberedelse till mord och bombdåd.

Klassas av Säpo som en organisation med förmågan att begå terrorattentat.

Källor: NMR, Säpo, Sveriges Radio, SvD, Expo

Segerstedtinstitutet

Inrättades 2015 som en del av Göteborgs universitet.

Fungerar som ett nationellt resurscentrum med uppdrag att bidra till kunskapsutveckling kring preventivt arbete mot våldsutövande ideologier och strukturer samt rasistiska organisationer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla David Gagnert Dalgren Ann-Katrin Drevfjäll Henrik Wising Kristina Levin Jens Werner Roger Sundberg Andreas Lindhe