Svenskarnas skulder till Kronofogden är rekordhöga. Detta trots att antalet personer som har skulder hos Kronofogden minskar. Kvinnor står för den största ökningen, även om männen fortfarande står för den största delen av skuldberget.

– Det är en trend vi sett under flera år. De som är kvar i skuldsättning fyller på ny nya skulder innan de hinner betala av sina gamla, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden

Det är kreditupplysningsföretaget Ratsit som gjort kartläggningen om svenskarnas skulder till Kronofogden. Färska siffror visar att antalet personer i Sverige, som befinner sig i ekonomiskt trångmål, har nått den lägsta nivån på fem år. Samtidigt har skuldberget vuxit till högsta nivån på samma period. 

Artikelbild

| Johan Krantz är analytiker hos Kronofogden.

– Det verkar som att det är ett tuffare klimat för skuldsatta idag än för fem år sedan. Det är ju bra att det inte är lika många som är skuldsatta idag, men det är en oroande utveckling att det går sämre för de skuldsatta än vad det gjort tidigare, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

När landets kommuner rangordnas efter sin skuldutveckling hamnar Eskilstuna på plats 152 av landets 290 kommuner.

I Eskilstuna har skulden gått från 682 613 308 kr under 2014 till 767 401 570 kr under 2019 - en ökning med 12%. Samtidigt har antalet skuldsatta personer gått från 4 955 till 4 452 - en minskning med -10%. 

– Har man väl fastnat med tunga skulder har man också ofta svårt att betala av. Räntorna på majoriteten av dessa lån är inte heller lika förmånliga som bolån. Blancolån, som kreditbolag erbjuder, med låneräta på mellan 15–20 procent or inte ovanligt och då växer också skulderna snabbt, säger Johan Krantz och fortsätter:

– Vi ser en aggressiv marknadsföring hos många kreditbolag som riktar sig till privatpersoner och där är lånevillkoren ställda i förhållande till risktagning. Räntorna på dessa lån är ofta höga.

I Flen har skuldutvecklingen i princip stått still de senaste fem åren, medan de ökat med 38 procent i Katrineholm under samma period. I nyköping ligger ökningen på 13 procent och i Strängnäs på 17 Procent. Trosa toppar listan av Sörmlandskommunerna med en skuldökning på 40 procent, medan Oxelösund återfinns i andra änden – där har skulderna till Kronofogden de senaste fem åren minskat med 23 procent.

Svenskarnas totala skulder hos Kronofogden uppgår till 71 miljarder kronor. Det är en ökning med fyra miljarder kronor, från 67 miljarder kronor i 2014. 

Kvinnors skulder står för den största delen av ökningen, hela 3 miljarder kronor av ökningen på 4 miljarder. Detta trots att männen fortfarande står för mer än två tredjedelar av det totala skuldberget och i snitt har nästan 100 000 kronor mer i skuld. 

– Det ser ut som att kvinnors privatekonomi har tagit en vändning till det sämre under de senaste fem åren. I alla fall för de kvinnor som har skulder. Trots det är det fortfarande männen som står för de absolut flesta och största skulderna, säger Anders Johansson, VD. 

Han för delvis medhåll av Johan Krantz, som tror att skuldfördelningen mellan män och kvinnor kommer att bli ännu jämnare framöver.

– Visst, kvinnors skulder ökar, men det sker från relativt låga nivåer och då blir det en hävstångseffekt procentuellt räknat. Männen är fortfarande kraftigt överrepresenterade när det gäller skulder hos Kronofogden. Ju mer jämnställt samhället blir desto jämnare blir också skuldsättningen, säger Johan Krantz.