Det rör sig om åtta händelser där ambulanspersonal vårdat patienter som senare visat sig vara smittade med covid-19. Sex av dessa gäller Katrineholm och två Eskilstuna. 

Alla anmälningar utom en rör händelser som inträffade så sent som förra veckan, och flera av fallen gäller äldre patienter som har larmat om hosta eller luftvägssymtom. 

I en av anmälningarna står det:

Artikelbild

| Ambulanssjuksköterskor i Eskilstuna och Katrineholm har hämtat patienter som senare visat sig vara smittade med coronaviruset – helt utan skyddsutrustning.

"Med ambulans hämtat en man i hemmet med luftvägsbesvär och kraftig hosta. Omvårdnad i ambulansen med inhalationer av läkemedel under färden in till sjukhuset. Ingen skyddsutrustning användes p.g.a. bristande information om att smitta förelåg eller misstänktes."

Fredrik Skoog, huvudskyddsombud för Vårdförbundet i länet, reagerar på det faktum att händelserna inträffade förra veckan.

– Alla borde ha varit på tårna vid det laget. Då var det så aktuellt med smittorisken med coronaviruset. Jag tycker att man borde ha reagerat, eller åtminstone ställt sig frågan. Man är ju fysiskt väldigt nära patienten när man åker ut.

Samtidigt säger han att det är svårt att kritisera Region Sörmland som arbetsgivare, och menar att en stor del av ansvaret att skydda sig ligger på ambulanssjuksköterskorna som larmas ut.

Artikelbild

| "Alla borde ha varit på tårna vi det laget", säger Fredrik Skoog, huvudskyddsombud för Vårdförbundet i länet, om att ambulanspersonal hämtat patienter som senare visat sig vara smittade med covid-19.

– Varje enskilt fall innebär en svår avvägning för ambulanssjuksköterskorna. Det enklaste vore så klart i dag att man jobbar utifrån att alla är smittade, men det går samtidigt inte att jobba med skyddsutrustning på sig hela tiden. 

Tidningen har pratat med en ambulanssjuksköterska, som inte själv varit med under de aktuella turerna, men som ändå känner oro för arbetsvillkoren.

– Vi är alla lite oroliga, en del mer än andra. Det är ett trångt utrymme bak i ambulansen där vi sitter och vårdar patienterna, och då är ju smittorisken ganska hög, säger han.

Tidningen har ställt en rad frågor om händelserna till regionens presstjänst, men inte fått några utförliga svar. Fredrik Gustavsson, pressansvarig, skriver i ett mejl:

"Ambulansen åker på olika uppdrag där informationen om patienten kan vara oklar. I de fall där det senare visat sig att patienten har haft bekräftad covid-19 ska anmälan upprättas. Personal provtas inte utan ska vid symtom vara stanna hemma."

Utöver anmälningarna där ambulanspersonal kan ha smittats finns sex anmälningar om händelser från tidigare i mars om att patienter som redan vårdas på sjukhus kan ha smittat vårdpersonal med covid-19. Tre av dessa händelser inträffade på akutmottagningen i Eskilstuna, där Kirsi Mann är verksamhetschef. 

Finns det fler fall, som kommer att rapporteras?

– Det här är de vi har upptäckt. Jag tror inte att det kommer att komma fler, för de här händelserna inträffade lite innan säkerhetsföreskrifterna för klädsel kom in. Nu följer vi alla riktlinjer som finns, så jag tror inte att det kommer att komma så många fler, faktiskt.

Vilka åtgärder har ni vidtagit?

– Jag har pratat med personalen som varit inblandad och frågat hur de mår, och förklarat att de måste stanna hemma om de känner av symtom. Vi har även haft kontakt med infektionskliniken och frågat om de behöver ta något prov, och där har beskedet varit att ingen av de inblandade behöver testas.

Finns det oro bland personalen att de ska vara smittade, eller att de ska föra smitta vidare?

– Nej inte i de här tre fallen.

De övriga fallen rör inneliggande patienter på Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Ingen av händelserna rör Nyköpings lasarett. 

Det är Bo Knutsson, handläggare på Arbetsmiljöverket, som tagit emot alla anmälningarna. 

– Det kommer in så många nu, inte bara från Region Sörmland utan även från andra regioner. Vi lär få in fler, säger han.