NMR skapar stornäste i Sörmland

Länets organiserade nazister omformerar sig och skärper kraven på aktivism i de egna leden. Logiskt, enligt en expert. Desperat, tycker en annan. Vi har god koll, säger polisen om Nordiska motståndsrörelsens nybildade ”stornäste”.

10 april 2019 06:30

Organisationen NMR är på frammarsch i Sörmland. Inte i antal, styrka eller sympatier, enligt dem som följer rörelsen. Men räknat i antalet kända aktiviteter har landets hårdast organiserade nazistorganisation ökat kraftigt i Sörmland under senare år.

Det ger skäl till oro. Enligt Säkerhetspolisen har den så kallade vit makt-miljön full förmåga att begå allvarliga terrorbrott.

– Vi håller ett vakande öga på dem och följer, tillsammans med Säkerhetspolisen, dessa grupperingar nära. Vi har god koll på vilka de är och vad de gör, säger Jens Pedersen, chef för polisens kriminalunderrättelsetjänst i Sörmland.

Polisen noterade följaktligen att NMR nyligen bildade ett nytt så kallat näste inom sin starkt hierarkiskt uppbyggda rörelse. Nästet har sitt ledarskap centrerat till Sörmland och omfattar även aktivisterna och medlemmarna i Östergötland, Västmanland och Örebro län.

Enligt Jonathan Leman, researcher vid stiftelsen Expo, är det en logisk avknoppning från det näste som tidigare även inbegrep Stockholm, Uppsala och Gotlands län.

– Den tidigare indelningen gjordes när organisationen hade färre aktiva. Därför är delningen inte svår att motivera. Det är mer en terminologisk och organisatorisk förändring än något annat, tycker han.

Christer Mattsson, forskare och en av landets ledande experter på högerextremism, tycker att den andas desperation. Hans uppfattning är att NMR håller på att förlora momentum som landets enda nazistorganisation efter Svenskarnas partis kollaps 2015.

NMR:s försök till styrkedemonstration vid Bokmässan 2017 blev ett fiasko, beskriver han. Den parlamentariska grenens valrörelse gav inte mer än drygt 2 000 röster. Därtill anar Mattsson att de ledande personernas nära sociala band till varandra har utvecklat ett slags mainstream ”kanelbullenazism”.

– De uppfyller inte alla behov hos extremisterna runt om i landet.

NMR har dock områden med tillväxtpotential. Sörmland är ett sådant – och då i synnerhet Nyköping. Ingenstans i länet genomför NMR så många aktioner som där, enligt både Expo och Sörmlandspolisen.

– I det sammanhanget får man inte glömma bort att det bakom organisationen finns individer. Dessa måste ju leva sina liv någonstans, och kan där de bor dra med sig personer in i organisationen. Finns det fem aktiva på en ort, ligger det nära till hands att de blir sex, sju, säger Jens Pedersen.

NMR:s uttalade ambition är att värva fler medlemmar. I Sörmland finns andra vit makt-miljöer kopplade till raggarkulturen och skinheadscenen, så jordmånen för rekrytering borde vara god. Men dessa subkulturer är samtidigt en svår nöt för NMR att knäcka, beskriver Jonathan Leman. Där finns för mycket droger och blint svingande huliganism.

– NMR har utvecklats ur skinnskallekulturen och vit makt-musikscenen men kommer inte riktigt in där längre, menar Leman.

För att göra det enklare att gå med i rörelsen, har NMR nu gjort om sin interna organisation. Enligt nazisterna själva ska de medlemmar som tidigare var passiva nu aktiveras mer, till exempel i spridningen av propaganda.

Christer Mattsson tolkar det som en anpassning till att medlemskadern minskar. Han ser endast en minimal risk för att NMR som organisation ska tillgripa våld. Däremot instämmer han i Säkerhetspolisens bedömning att den allt starkare kopplingen mellan organiserad och oorganiserad högerextremism kan bli en drivkraft för rasistiskt motiverad våldsbrottslighet.

– Konstitutionellt utgör NMR inget hot. Det farliga är att de tillsammans med andra delar av högerextremismen kan inspirera ensamagerande personer som likt Breivik och Mangs är uppkopplade mot de nazistiska idéerna. Det är ett hot vi ska ta på allra största allvar.

Fakta Stiftelsen Expo

Religiöst och politiskt obunden stiftelse.

Har sedan 1995 arbetat med journalistisk granskning av extremhögern och rasism.

Publicerar tidskrift och föreläser på bland annat skolor och myndigheter.

Källa: Expo

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Simon Uggla David Gagnert Dalgren Ann-Katrin Drevfjäll Henrik Wising Kristina Levin Jens Werner Roger Sundberg Andreas Lindhe