Nu ska Sörmlands vägar och rastplatser inspekteras

Med en mobil fastsatt i vindrutan åker de runt och kontrollerar kvaliteten på de sörmländska vägarna. Nu startar Motormännens vägombudskampanj.

13 maj 2019 04:15

Inom kort kommer tolv bilar att börja åka runt i landet för att läsa av vägarnas status. En av dem kommer att rulla i Sörmland.

Det är Motormännen som arrangerar sin årliga vägkvalitetsundersökning, där en mängd vägombud kontrollerar rastplatser och vägnät.

I Sörmland är det Motormännens Eskilstunakontor som ansvarar för länets bil. Under ett par sommarmånader ska den rulla på de sörmländska vägarna, försedd med en mobiltelefon i vindrutan, där en särskild app registrerar vibrationer i vägbanan.

Lars Eriksson är en av dem som kommer att köra bilen.

– Vägarna i Sörmland är ganska okej. Det är värre i Norrland, de brukar få sämre resultat, säger han.

Det är främst riksvägar och andra större vägar som kontrolleras, men även en del mindre vägar. Det kan man se på den karta på Motormännens hemsida som blir resultatet av inspektionerna. Där betygsätts vägarna med färgkoder, från grön för de bästa vägarna, via gult och rött till svart för de allra sämsta. Runt 99 procent av riks- och länsvägarna i Sörmland fick grönt betyg 2018. Några sörmländska småvägar har markerats röda (se faktarutan). Svarta är bara några enstaka väldigt korta vägsnuttar.

Men Motormännens väginspektion bedömer bara kvaliteten på själva vägbanan. Hur man som bilist upplever kvaliteten på en väg beror också på flera andra saker.

– Bland annat hur kurvig vägen är eller om det står stora träd och stenar intill, som man riskerar att krocka med om man kör av, säger Lars Eriksson.

En annan sak som spelar in, är busshållplatsernas placering.

– Ifjol var det föräldrar i bland annat Sparreholm som klagade över att barnen tvingas gå av bussen vid en stolpe vid vägkanten. Det finns ingen avfart för bussen. Sedan måste barnen gå in till samhället längs stora vägen. Vi hade diskussioner med kommunen då, men ingenting har hänt.

Den 16–17 maj ska Lars Eriksson till Gävle, där bilarna delas ut. Men det är inte säkert att han får någon bil med sig hem direkt.

– Det är 18 klubbar som deltar, men det finns bara tolv bilar. Så vi får dela. Kanske får vi ha den i slutet av sommaren.

Det är inte bara vägarna som ska inspekteras, utan även rastplatser.

– Vi bedömer saker som renlighet, lukt, att vatten och avlopp fungerar och att dörrar går att låsa.

Förra året utsågs Nyköpingsbro till bästa rastplats i Sörmland.

– De stora rastplatserna längs till exempel E4 är ofta bra. De har till exempel restaurang, vilket höjer betyget.

Sörmlands sämsta vägar

Några sörmländska småvägar har markerats röda på kartan över Motormännens väginspektion. De längsta av dem är:

Väg 600 mot Fiskeboda i Julita i Katrineholms kommun.

Väg 685 från Mellösa via Harpsund till Östra Granhed i Flens kommun

Väg 888 som börjar norr om Solbacka golfbana utanför Stjärnhov och slingrar sig ut till väg 223 mellan Björnlunda och Laxne i Gnesta kommun.

Svart markering har endast ett fåtal mindre vägar fått. Två av dem är enskilda avtagsvägar till väg 535 som går söderut från Björkvik till E4.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rebecka Jonsson