Nyköpingsmoderater vill förbjuda omskärelse

Omskärelse av pojkar bör förbjudas, förutom av medicinska skäl. Det anser Nyköpingsmoderaterna Anna af Sillén och Maria Gilstig.

2 oktober 2019 19:16

Förslaget kommer att tas upp på Moderaternas partistämma, 17-20 oktober. af Sillén och Gilstig föreslår ett förbud av omskärelse av pojkar som ännu inte är myndiga, så länge inte ingreppet görs av medicinska orsaker. Barn har rätt till sin egen kropp och "föräldrars rätt att praktisera sin religion ska inte övertrumfa barnets rättigheter", motiverar M-duon förslaget.

Omskärelse av pojkar är en vanlig ritual  inom judendom och islam. I Sverige får ingreppet endast göras av läkare, och på pojkar som är äldre än två månader måste förhuden opereras bort. Omskärelse av flickor är förbjudet  i Sverige sedan 1982. Anna af Sillén och Maria Gilstig menar att även omskärelse av pojkar kränker barnens integritet. 

"Det här är en komplex fråga, det är också därför vi föreslår en utredning. Jag åker till stämman för att lyssna på kollegor och goda argument", skriver Anna af Sillén i ett SMS till SN.

Det finns delade åsikter i frågan inom partiet. Moderaternas länsförbund i Sörmland står bakom förslaget - men inte partistyrelsen som föreslår att partistämman ska avslå motionen.

Partistyrelsen konstaterar visserligen att frågan är "etiskt komplicerad", men står bakom den lagstiftning som gäller nu. Man hänvisar bland annat till "traditioner med djupt religiösa motiv" och att omskärelse av pojkar "inte står i strid med Förenta nationernas barnkonvention".

Nyligen beslutade Centerpartiet att verka för att omskärelse av pojkar ska förbjudas i Sverige, på deras partistämma. Ett beslut som partiledaren Annie Lööf inte stod bakom, bland annat. 

Martina Hallström, kommunalråd och C-gruppledare i Nyköping, tycker också att frågan är väldigt komplex. Hon ser samtidigt att det finns delar som är positiva med ett förbud.  

– Utifrån barnets perspektiv, ja. Rätten till sin egen kropp och rätten att göra en bedömning själv tycker jag är viktig att man skyddar, säger hon.

Centerns beslut har lett till debatt och har bland annat ifrågasatts kraftigt av judiska organisationer i Sverige, som menar att ett omskärelseförbud är en allvarlig inskränkning i religionsfriheten.

–  Ur ett barnperspektiv så tycker jag inte att den är så svår fråga, men man måste vara medveten om att det ställer till enorma problem för de som upplever att omskärelse är en jätteviktig del av deras religion och den krocken blir olycklig, säger Hallström.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!