Leveransproblemen har drabbat flera regioner, bland annat Sörmland. De fem berörda regionerna har ett samverkansavtal med varuförsäljning, en gemensam nämnd som har till uppgift att se över varuförsörjningen. 

I och med att nämnden bytte leverantör från Mediq till Apotekstjänst den första oktober började problemen med uteblivna leveranser. Det har gjort att tillgången till förbrukningsmaterial såsom handsprit, förkläden och andra varor blivit ojämn. Region Sörmland skriver i ett pressmeddelande att vissa produkter finns i egna förråd och att en inventering pågår. 

– Just nu inventerar vi våra förråd, vilka behov vi har och löser brister genom att bland annat göra direktupphandlingar hos ett flertal leverantörer, främst för att verksamheten ska fungera över den kommande helgen, säger Marie Björnstedt Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland, i ett pressmeddelande. 

 

Helena Tauberman är chef för verksamhetsservice i Region Sörmland. Till oss säger hon att regionen har flera möten varje dag för att se hur situationen ska hanteras. 

– Vi försöker säkerställa att de mest akuta artiklarna finns så att vi kan fortsätta med planerade operationer och hålla våra akutmottagningar öppna. Ännu har vi inte gått upp i stabsläge, men det är diskussioner som vi för, säger hon. 

Tycker du att patienter behöver vara oroliga?

– Inte ännu. I regionen har vi en kontroll över vad vi har i våra egna lager och hur vi skulle kunna förflytta materialet där det är som störst, säger Helena Tauberman.