– Vi har ett ökat inflöde av patienter till sjukhusen. Intensivvården, men även akutmottagningarna och andra vårdavdelningar är hårt belastade, säger Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare i Sörmland, och fortsätter: 

– I dag (tisdag) gick vi upp i ett regionalt förstärkningsläge. Det handlar om att korta beslutsvägarna, men det är ingen större skillnad mot stabsläget som vi var i innan. När resurserna inte räcker till kan vi gå upp i katastrofläge, det sista steget, men där är vi inte ännu.

På tisdagen meddelades också att 39 personer vårdas inneliggande på sjukhus i länet med anledning av coronaviruset. Av dessa får 13 personer intensivvård. Dessutom har regionen skickat två patienter till ett okänt län för vård. Några nya dödsfall har dock inte inträffat. Totalt har sju personer tidigare dött av covid-19 i Sörmland. 

– De flesta tillfrisknar, men risken är större att behöva sjukhusvård och intensivvård om man är över 70 år och/eller har underliggande sjukdomar, säger Magnus Johansson. 

Vidare betonade han vikten av att följa Folkhälsomyndighetens råd om att stanna inne i de fall man tillhör en riskgrupp. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes klassas av myndigheten som en riskgrupp.

– Personer med milda symptom ska ha egenvård, men är man osäker eller har allvarliga symptom ska man kontakta 1177 eller sin vårdcentral.