Ett säkert vårtecken är när gräsklipparen åker fram i trädgården. Det är dock inte helt riskfritt.

Faktum är att omkring 500 personer runt om i landet vårdas på sjukhus eller i den specialiserade öppenvården varje år efter att ha skadat sig på gräsklipparen. Det visar statistik som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

– De vanligaste skadorna är sårskador. Mer allvarliga skador är amputeringar av olika slag, både på tår och fingrar, samt olika typer av frakturer, säger Karin Sköldin, statistiker på Socialstyrelsen.

Under 2017 behövde 32 patienter amputera ett eller flera fingrar. Tio patienter förlorade en eller flera tår, enligt vad som har rapporterats till Socialstyrelsen.

Under en tioårsperiod har antalet patienter som skadats på grund av "kontakt med motordriven gräsklippare", inklusive robotgräsklippare, legat på en ganska jämn nivå. Antalet olyckor minskar dock stadigt.

Noterbart är att det är en klar könsfördelning, ungefär fyra av fem patienter är män.

I hela Sverige handlade det under 2017 om totalt 446 personer. Tio av dem var sörmländska män.

– I denna statistik finns dock bara rapporterat de personer som fått slutenvård eller specialiserad öppenvård. Så alla som har fått vård i primärvården, alltså på vårdcentraler, finns inte med här. Det måste bli en ganska allvarlig skada för att komma till slutenvården, säger Karin Sköldin.

Under en tioårsperiod har antalet behandlade patienter minskat avsevärt i Sörmland – drygt 70 procent färre fall.

Totalt har 191 sörmländska patienter vårdats för gräsklippningsrelaterade olyckor mellan 2008-2017.