Sörmlänningar dåliga på att använda hjälm

Mindre än hälften av alla cyklister i Sörmland använder cykelhjälm i trafiken. En siffra som skiljer sig stort om man tittar till mopedister där siffran är 98 procent.

10 september 2019 15:35

– Det beror på att det är lag på att använda hjälm när man kör moped och det saknas en lag för personer över 15 år när det kommer till cykel," säger Lars Nordquist, verksamhetsansvarig på NTF Sörmland.

Med introduktionen av elcykeln och att fler elcyklar finns i trafiken har även hastigheterna för cyklisterna ökat vilket också kan leda till farligare olyckor för cyklister.

– Den vanligaste olyckan bland cyklister är singelolyckan och det finns ett stort mörkertal av inrapporterade olyckor, säger Lars Nordquist.

Han menar att om man ramlar på en gång- cykelväg och man är själv och går till vårdcentralen för att plåstras om så är det ingen som kommer att uppmäta det som en trafikolycka.

– Det är först när olyckan blir allvarlig som polisen kopplas in och det registreras som en trafikolycka, säger Lars Nordquist.

En tydlig trend när det kommer till hjälmanvändning är att barn när de börjar på högstadiet i större utsträckning slutar att använda hjälm.

Det är en svår balansgång för föräldrarna och något som vi på NTF jobbar med att försöka motverka, säger Lars Nordquist.

Lagen som finns idag där personer under 15 år måste ha hjälm anser han är tandlös.

– Det räcker i princip med att barnet säger "och" om nu en polis uppmärksammar ett barn om hjälmtvånget. Böter delas nämligen inte ut om inte barnet är i sällskap av en förälder, säger Lars Nordquist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!