Stor försvarsövning inleds i dagarna

Med början den här veckan inleds den största totalförsvarsövningen i Sverige på 30 år.

4 november 2019 20:01

Totalförsvaret består dels av civilförsvaret, dels av försvarsmakten, och övningen är ett resultat av regeringens uttalade vilja att stärka just landets försvar. 

Övningen ska genomföras i fyra steg. 

– Det som är lite speciellt med övningen är att hela nationen Sverige över totalförsvar. Man övar lokalt och regionalt, centralt och nationellt, säger Eva Pia Sandstedt, kommunikationschef vid Försvarsmakten. 

Kommunerna får ett paket med frågor från övningsledningen. Frågorna ska diskuteras i kommunernas ledningsgrupper eller kommunledningar och de ska appliceras på den egna beredskapsplaneringen. 

Frågorna utgår från vad Eva Pia Sandstedt kallar ett gråzonsscenario. 

– Det är ett läge med incidenter. Det kan vara hackerattacker, problem med vattnet, elnätet går ner. Man vet inte om det är en slump eller om det är attacker på Sverige. Man går från ett sånt gråzonsläge till högsta beredskap. Diskussionen handlar om hur planen ser ut och hur skulle det fungera? 

Övningen på kommunnivå genomförs fram till januari. I exempelvis Katrineholm samlas länsstyrelsen, försvarsmakten och kommunen nu på onsdag för ett föredrag om totalförsvaret. 

– Länsstyrelsen ska inleda med målbilden för 2020 och länsstyrelsens samordnare för civilförsvar ska berätta om omvärldsläget, säkerhetspolitiska utmaningar, berättar Alexander Jansson, beredskapssamordnare i Katrineholms kommun. 

Steg två i Totalförsvarsövningen är på länsstyrelsenivå. 

– Man träffas regionalt och tittar på hur man samverkar mellan länsstyrelse, militärregionerna, sjukvården. Hur går beslutsvägarna, vilken roll har vilken aktör. Man övar, ser till att det fungerar, säger Eva Pia Sandstedt. 

En del i övningen är att sprida kunskapen om de andra lagar, som börjar gälla i exempelvis krig. 

– När vi haft kriser här i Sörmland har det oftast varit kortvarigt, som vid skogsbränder till exempel. Kommunerna har hanterat de kriserna på ett bra sätt. Men när det är större elände finns en verktygslåda av lagar att plocka ur, som pliktlagen. Man kan dra resurser på ett annat sätt i krig, säger Thorbjörn Ohlsson, lokal övningsledare för Sörmland, vid Länsstyrelsen i Sörmland. 

Det befolkningen kan komma att märka av den stora övningen sker i vår. Då integreras Totalförsvarsövningen 2020 med den ordinarie övningen Aurora, som hålls var tredje år. Men främst hålls Aurora 2020 på Gotland och i norra Sverige, samt i Skåne.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!