Ett pressmeddelande från Region Sörmland skickades ut 11.16 på söndagen. Enligt kommunikationsstaben i Region Sörmland var det problem att beställa serviceresor (färdtjänst och sjukresor) via 020-44 40 00.

Beställare hänvisades i stället till kundtjänst på telefonnummer 0771-22 40 00.

Servicereseappen uppgavs emellertid fungera som vanligt. Felet påverkade inte heller redan bokade resor.

11.44 uppgav man att felet var avhjälpt och att ordinarie numret återigen fungerade.