Av de tre nya rapporterade dödsfallen ska två av patienterna ha varit över 70 år och den tredje under 70 år. Samtliga ska ha haft underliggande sjukdomar. Totalt uppgår dödssiffran till tolv personer. Mellan 60 och 70 patienter vårdades på torsdagseftermiddagen inneliggande på sjukhus, varav 15 fick intensivvård. 

– Vårt mål är att ha 100 vårdplatser för covid-19 patienter färdiga under fredagen. Vi provtar sedan tidigare patienter som läggs in i slutenvården, men vi provtar även medarbetare med lindriga symptom. Det gör att de kan komma tillbaka i arbete lite tidigare om vi kan utesluta att de har drabbats av covid-19, säger Magnus Johansson, regional sjukvårdsledare.

Bortsett från planen på 100 vårdplatser finns det just nu drygt ett tjugotal intensivvårdsplatser. I nuläget arbetar man efter scenariot att det behövs 30 intensivvårdsplatser, men man tittar också på ytterligare ett scenario där det behövs 50 stycken. 

Enligt Magnus Johansson är det i första hand personal och i andra hand material som det är brist på. Lokalytorna räcker i nuläget till. Gällande antalet respiratorer försöker man köpa in så många det går. I dagsläget har man omkring 50 stycken.

Hur längre räcker sjukvårdsmaterialet?

– Det är jättesvårt att svara på. Det vi har just nu gör att vi i alla fall känner oss trygga med tillgången till material under helgen. Men det är svårt att känna sig trygg med att de utlovade leveransdatumen håller, säger Helena Söderquist, chef för regionservice.