Arrendator sökes till gård med 1300-talsanor

På ön Ådön i Båven, öster om Flen och sydväst om Sparreholm, ligger Ådö kaptensboställe, som Statens fastighetsverk nu söker ny arrendator till.

Sparreholm 9 oktober 2019 13:22

Kaptensbostället består av flera byggnader, huvudbyggnad i sten och vit puts, samt tre andra permanentbostäder och tre fritidshus, som kan hyras ut i andra hand, samt ekonomibyggnader. Sammanlagt rör det sig om ett 25-tal byggnader, åkermark och betesmark.  

Gårdens historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. År 1391 donerade den heliga Birgittas dotter Cecilia Ulfsdotter gården till Vadstena kloster, men i Gustav Vasas reformation från 1520-talet förklarades den vara kungens egen gård. Under 1600-talet byggdes en slottsliknande herrgård, som avbildades i Erik Dahlbergs 1600-talsverk Svecia Antiqua. Herrgården förföll dock – bara ett portvalv finns kvar idag. 

– Ofta har det varit så med de prominenta byggnaderna. De har haft sin storhetstid och sedan har de inte underhållits och man tror att grannarna tagit byggnadsmaterial från ruinerna, säger Anders Johansson, jordbruksförvaltare för Ådö kaptensboställe och tio andra kungsgårdar och militärboställen som ägs av staten. 

Nuvarande huvudbyggnad är från 1746 och används som bostad åt arrendatorn. Ådö kaptensboställe har arrenderats av samma familj i 80 år. 2014 gjordes en utredning, där det diskuterades om Ådö och andra statligt ägda fastigheter inte skulle förvaltas av staten. Många reagerade starkt mot idén och det hela slutade med att inga av de kulturhistoriskt intressanta fastigheterna såldes. 

– Många tycker att det är tryggt att arrendera av staten. Att vi skulle sälja finns inte på kartan och det är ännu mer befäst nu sedan utredningen 2014. Det här ska vara kvar i statens ägo i evärdelig tid, säger Anders Johansson. 

Just långsiktigheten är vad fastighetsverket önskar av sina arrendatorer. 

– Vi vill ha långsiktiga förhållanden, vilket sittande arrendator är ett gott exempel på. Det är ju ett anbudsförfarande och jag skulle ljuga om jag sa att anbudet inte spelade någon roll alls, men långsiktighet och tänkt verksamhet är det viktigaste. 

Anders Johansson tror att den framtida arrendatorn vill ha flera ben att stå på. Nuvarande arrendatorfamilj har får och växtodling. 

– Det är en gård som kräver att man har fler verksamheter än bara jordbruk. Man kanske har specialodlingar eller nischar in sig på något. Vi vill ha arrendatorer som är sysselsatta på egendomen, vi vill inte att de bara bor där och åker och gör något annat på dagarna. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa