Farttavlans placering vållar debatt

Den 22 oktober 2018 skrev tidningen att det skulle sättas upp en farttavla vid Stallarholmsskolan. 13 månader senare kom den på plats.

Stallarholmen 4 december 2019 06:09

– Det har dragit ut på tiden, säger Göran Swensson vid kommunens teknik- och servicekontor.

Sedan den 28 november finns en farttavla, en sådan som lyser rött eller grönt beroende på om trafikanterna överskrider eller håller hastighetsbegränsningarna, i hörnet av genomfartsleden och Mariefredsvägen.

– Jaha, det var mer än jag visste. Att en tavla kommit upp är på tiden. Men jag hade hellre önskat att den suttit på andra sidan skolan, närmare Toresunds IP – där det är många barn i omlopp, säger Stallarholmsskolans rektor, Bolennart Johannesson.

De aktuella vägarna ägs av Trafikverket varför tavlan måste sitta några meter från vägbana och trottoar. Placeringen diskuteras flitigt i Facebook-gruppen "Du vet att du är från Stallarholmen". Även där tycker många att hastighetstavlan borde ha hamnat åt Strängnäshållet till.

– Jag har inte Facebook och beträffande platsen har jag haft en dialog med Stallarholmsbor. Vad som framkom var att många kör väldigt fort på väg genom samhället då de ska lämna barn vid skolan. I den aktuella korsningen svänger de vänster för att sedan stanna till vid en p-plats, förklarar Swensson.

Sedan tidigare har samhället en farttavla på Östavägen på Selaön.

– Den står kvar, men har havererat. Så där krävs en översyn.

Under förra vintern vandaliserades två tavlor i kommunen – en på Forsavägen i Åker och en nedanför Europaskolan Rogge. Den ena gick att laga.

– Farttavlan i Åker är ersatt, den andra är på väg, berättar Swensson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa