Stallarholmsföretag rider på solcellsvåg

Solenergi ligger i tiden. Det har stallarholmsbaserade Energiengagemang erfarit. Företaget har fördubblat sin omsättning och kunderna väntas bli allt fler i framtiden.

2 november 2016 16:10

På Anders Hultgrens gård Vånga utanför Stallarholmen blänker solcellerna på ladugårdstaken. Arbetet med att få de 300 panelerna på plats började för ungefär en månad sedan och är nu i det närmaste klart. Snart ska de börja användas, och Anders Hultgren räknar med att hans gård blir självförsörjande på el. Totalt ska panelerna producera 85 000 kilowattimmar per år.

– Det här är en rent ekonomisk investering. Jag gör det här för att göra mig oberoende av elmarknaden. För tio år sedan installerade jag en biobrännare och blev självförsörjande på värme och varmvatten. Det här var nästa steg, säger han.

Det var för drygt två år sedan som han bestämde sig för att investera i solcellspaneler. Han vände sig till stallarholmsföretaget Energiengagemang och fick hjälp att ansöka om ett statligt bidrag som han senare beviljades. Av de 1,3 miljoner kronorna som solcellerna har kostat, har ungefär trettio procent varit stödpengar. Anders Hultgren tror att investeringen kommer att betala sig om åtta till tio år.

De 300 panelerna på Vånga är bara en liten del av de solceller som Energiengagemang har monterat i år. I slutet av året beräknas företaget ha installerat omkring 10 000 paneler. Sedan starten 2011 har företaget vuxit ordentligt. Omsättningen för 2016 väntas bli omkring 30 miljoner kronor, ungefär dubbelt så mycket som i fjol.

– Det har hänt ganska mycket det senaste året. Vi har väldigt mycket kunder i södra Sverige, så i augusti öppnade vi därför ett kontor i Hörby i Skåne, säger Johan Skördare, företagets vd.

Det nya kontoret innebär att antalet anställda ska utökas från sex till nio personer. Men Johan Skördare tror att Energiengagemang kommer att fortsätta växa även i framtiden.

– Vi har i princip dubblat omsättningen i sex år i rad. Nyligen presenterade Energimyndigheten en strategi för svensk solel. Målet är att 5–10 procent ska komma från solel, i dag är det ungefär 0,08 procent. Vår ambition är att växa med marknaden, säger han.

Av kunderna är ungefär en femtedel privatpersoner, resten är små eller medelstora företag. Många av dem är lantbrukare, som Anders Hultgren. Johan Skördare berättar att det inte är ovanligt att grannar eller bekanta till någon som just skaffat solcellspaneler till sin fastighet hör av sig och vill ha samma sak.

– Panelerna syns ju, så det är viktigt för oss att det ser bra ut visuellt. De sitter på taket och signalerar att man har miljötänk och tagit ansvar för miljön, säger Johan Skördare.

Anders Hultgren håller med om att dylika paneler kommer att bli en vanligare syn, särskilt inom lantbruket.

– När jag berättar om att jag har satsat på solel är det många som är intresserade, särskilt på gårdar som den här där det finns stora tak som lämpar sig för det, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Otilia Bogen