Strandskyddsböter skjuts upp

Ett förslag till beslut om att ge en fastighetsägare 160 000 i vite sköts upp av samhällsbyggnadsnämnden i Vingåker. Ärendet får vänta till i höst.

24 maj 2019 07:15

I kallelsen till samhällsbyggnadsnämndens möte den 14 maj fanns ett förslag till beslut angående en fastighetsägare i Vingåkers kommun. Åtta överträdelser inom strandskyddat område finns listade, med krav på åtgärder och vite. Överträdelserna handlar bland annat om en husbåt med tillhörande el, vatten- och avloppsinstallationer. Bryggor, planteringar, sittmöbler och markarbeten är också föremål för åtgärder enligt miljöbalken.

Kravet är på 20 000 kronor i vite för var och en av de åtta punkterna. Fastighetsägaren ska också återställa marken och ta bort listade byggnationer inom tre månader.

Strandskyddsärendet sträcker sig fyra år bakåt i tiden och det har varit många turer.

Anmälan om brott mot strandskyddet mottogs redan 2015 och en miljöinspektör besökte platsen och gjorde en inspektion. Då konstaterades att olovlig byggnation och anläggningsarbeten hade utförts inom strandskyddat område.

Markägaren ansökte till slut om strandskyddsdispens och fick avslag i april 2017. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som också gav avslag.

På nämndens sammanträde i förra veckan blev det inget beslut om vite och återställningskrav. Anledningen till att ärendet går ut på återremiss är att det har inkommit en ny skrivelse från fastighetsägaren.

I skrivelsen svarar fastighetsägaren på en rad frågor och olika muntliga överenskommelser tas upp.

Vid nästa möte den 18 juni är ärendelistan full, så tidigast den 17 september kan det fattas beslut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Stina Järperud 0150-728 83