Industriföretaget växer – ut på Vasavallen

"Vi vill säkerställa att vi kan växa i Strängnäs", säger Leine & Lindes vd Per Andréason som verkar få köpa en del av Vasavallen.

Strängnäs kommun 24 oktober 2019 20:13

Kommunstyrelsen har redan sagt ja till bolagets förfrågan och den 28 oktober avgörs ärendet av kommunfullmäktige.

Blir det ja får Leine & Linde AB köpa drygt en hektar av fastigheten Strängnäs 2:1 vid Västerport – inklusive merparten av konstgräsplanen på Vasavallen. 

Kommunens ambition är sedan tidigare att fasa ut konstgräset, som sett sina bästa dagar, till förmån för den nyanlagda mattan på expanderande Larslunda IP.

Leine & Linde tillverkar pulsgivare, tekniska instrument till processindustrin, varav 90 procent går på export. I dagsläget finns totalt drygt 150 anställda, varav 130 i Strängnäs – en siffra vd Per Andréason tror kommer öka markant:

– Vi går väldigt, väldigt bra. Vi slog faktureringsrekord förra månaden och månaden före det. Vi bygger redan nu en 13 meter hög byggnad på 1 000 kvadratmeter, vilket tredubblar vår lagerkapacitet. Steg två av utbyggnaden – kontor och produktion – kommer att dra ut över gräsplanen.

Per Andréasons förhoppning är byggstart för etapp två inom fem år. Till dess får kommunen, om affären går igenom, hyra marken för en krona om året.

– Vi gör det här för att säkerställa att vi kan fortsätta växa i Strängnäs. Fortsätter det som i dag kommer vi att vara en betydligt större arbetsgivare här om fem år.

Den föreslagna köpesumman är 7,8 miljoner kronor och om fullmäktige säger ja tecknar kommunen ett exploateringsavtal med bolaget. Arbetet med att ändra detaljplanen från idrottsområde till verksamhet är redan påbörjat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa