Rektorns uppsägning bakom fullmäktigefråga

Särskolans rektor har sagt upp sig. Kommer kommunen ge bättre stöd åt nästa rektor? undrar vänsterpartisten David Aronsson.

David Aronsson (V) undrar över stödet till kommunens nästa särskolerektor, med anledning av att den nuvarande har sagt upp sig efter endast ett år på posten.

David Aronsson (V) undrar över stödet till kommunens nästa särskolerektor, med anledning av att den nuvarande har sagt upp sig efter endast ett år på posten.

Foto: Joakim Serrander

Strängnäs kommun2019-09-30 14:33

Jeanette Schjött, rektor för grund- och gymnasiesärskolan i Strängnäs kommun, har sagt upp sig. Hon började den 1 oktober förra året, och jobbar sin sista dag den 13 oktober.

En vecka senare tar hon vid som rektor i Tuna skolområde i Eskilstuna kommun, men närmare än så vill hon inte kommentera sitt val för tidningen.

David Aronsson (V) kopplar ihop rektorns uppsägning med det faktum att hon inte haft någon biträdande rektor som stöd. En skolintendent har bistått med viss administration, men Schjött har varit ensam ansvarig för personal och pedagogisk verksamhet i särskolans årskurs 1–6 och resursskolan för årskurs 4–9 som finns på Tosterö, samt särskolans årskurs 7–9 och gymnasiesärskolan på Campusområdet. 

"Vad jag förstår så har särskolan en rektor och ingen biträdande. Detta trots att det är 50-talet anställda och tre olika skolor. Övriga kommunala skolor med färre eller liknande antal anställda har en eller två biträdande rektorer", skriver David Aronsson (V) inför kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

"Kommer ni inför rekrytering av rektor att se över ledningsresurserna för särskolan så att nästa rektor stannar längre?" formulerar han sin fråga, som ställs till Maria Ehrnfelt (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

– Alla rektorer måste få förutsättningar för en dräglig arbetssituation. Har man inte en biträdande rektor kan man behöva andra former av stödfunktioner kring sig, säger Maria Ehrnfelt, och påminner om det långsiktiga skolutvecklingsprogrammet som handlar om bland annat detta.

Men Ehrnfelt anser inte att fullmäktigefrågan i sig är av politisk karaktär, utan hänvisar frågor om verksamhetens organisation till kommunens grundskolechef.

– Utifrån den situation vi har nu med en rektor som sagt upp sig så är svaret "ja", vi tar alltid till oss av erfarenheterna och ser vad vi eventuellt kan göra bättre. Hur många du kan ha personalansvar för beror mycket på gruppen, tänker jag, om den är självgående eller kräver mer. Det är något jag börjat se över, i hela grundskoleorganisationen, hur vi gör på bästa sätt, säger Tommy Olsson, som själv tillträdde sin tjänst i augusti.

Någon annons för Jeanette Schjötts efterträdare har ännu inte gått ut, berättar grundskolechefen. 

–  Vi tittar på hur vi ska göra, om vi kanske ska tänka på ett annat sätt, säger Olsson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!