Spred förorenad jord – anmäld för miljöbrott

Den markägare som spred förorenad jord inom strandskyddat område har åtalsanmälts för miljöbrott.

Strängnäs kommun 2 april 2020 12:59

Tidningen har berättat om en markägare i kommunen, som spridit tusentals ton jord vid Mälaren. Jorden visade sig vara förorenad och kom från företaget LMAG som ingår i den stora batteriskandalen med kopplingar till Eskilstuna.

Nu står det klart att ett rättsligt efterspel tycks vänta även för markägaren.

– Vi har åtalsanmält honom för miljöbrott och brott mot områdesskydd, säger kommunens miljöhandläggare Jessica Sundkvist.

Det han misstänks för är dels spridningen av den förorenade jorden, dels att det skedde utan dispens från strandskyddet. Brott mot miljöbalken kan ge böter eller fängelse.

Markägaren kommenterar:

– Jag säger samma sak som i går. Jag bedriver ett aktivt lantbruk så jag behöver ingen dispens. Det har jag stämt av med länsstyrelsen. När det gäller miljöbrottet säger jag också samma sak. Jag har blivit lurad. 

Ärendet ligger nu hos polisen och Jessica Sundkvist konstaterar att miljökontoret väntar på återkoppling från åklagare.

– Parallellt med det fortsätter vi arbetet kring saneringen av jordmassorna. Vi har bett fastighetsägaren kontakta sin konsult för att göra fortsatta utredningar av jordmassorna, så vi vet hur vi ska gå vidare, säger hon.

Hur tolkar du den rapport markägaren fick från LMAG och gav till er?

– Det verkar som att han har blivit lurad och att det bevis han fick när han köpte massorna, där jorden såg ren ut, inte stämmer. Mest troligt har företaget antingen förfalskat rapporten eller tagit den från andra massor, säger Jessica Sundkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa