Tre av fyra elever nöjda med skolmaten

Kommunens mål är att tre av fyra ska vara nöjda eller mycket nöjda med maten och måltidsservicen. Det är eleverna.

Strängnäs kommun2019-10-01 07:50

Måltidsservice gör regelbundna enkäter bland elever, personal och boenden. Den senaste visar att målet nåtts, i alla fall på skolor och förskolor. Där är drygt tre av fyra, 77 procent, nöjda eller mycket nöjda med maten. Bara 3,8 procent är missnöjda, resten tycker varken eller. 

Måltidsmiljön får sämre betyg. Där är drygt tre av fem, 61,6 procent, nöjda eller mycket nöjda. 11,5 procent är missnöjda. 

Bäst betyg får servicen i samband med skolmaten, där drygt nio av tio är nöjda eller mycket nöjda. 

Bland de särskilda boendena har för få hunnit svara på kommunens enkät för att det ska gå att dra några slutsatser, men under fjolåret nåddes målet med minst tre av fyra nöjda kunder när det gällde maten.

I Socialstyrelsens årliga enkät, där kunderna inom särskilt boende själva får betygsätta mat och trivsel, fick just maten sämre betyg i fjol – men i år ökar det. Nu tycker 70 procent att maten smakar mycket eller ganska bra, till skillnad från fjolårets 64 procent.

18 procent tycker att maten smakar varken bra eller dåligt och 12 procent att den smakar ganska eller mycket dåligt.

Även på äldreboendena får själva måltidsmiljön sämre betyg än maten. På Socialstyrelsens fråga "Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen?", svarade 62 procent att det alltid eller oftast är det.

Män är mer missnöjda med såväl mat som ätmiljö, enligt enkäten.

132 personer, hälften av antalet personer på kommunens särskilda boenden, har svarat på Socialstyrelsens enkät.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!