Viltvarning önskas på väg 55 vid Morrarö

Förslag om skyltar har skickats till Trafikverket.

Strängnäs kommun 15 november 2019 06:35

En trafikant önskar skyltar som varnar för vilt på väg 55, i höjd med Morrarö.

"Vi har själva varit med om en älgolycka just där, plus att vi har sett vildsvin och rävar springa över vägen", skriver hon till Trafikverket.

Förslaget skickades in den 7 november. På onsdagen skickade Trafikverket ärendet till sin entreprenör NCC.

– De tar kontakt med jaktlag och viltvårdare i området, och beslutar sedan om skyltar ska placeras ut eller inte, säger handläggaren Philiph Öhrman.

Viltvarningar sätts numera ut under perioder med ökad rörlighet av vilda djur, berättar han:

– Är varningarna permanenta så urholkas budskapet till trafikanterna som inte vidtar försiktighetsåtgärder. Äldre permanenta skyltar tas ner i takt med att vi underhåller vägar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa