Yrkesfiskare friad

Den yrkesfiskare i Strängnäs som åtalats för brott mot fiskelagen har friats av Eskilstuna tingsrätt. Enligt rätten finns det ingenting i åklagarens utredning som styrker att mannen lagt ut sitt 162 meter långa nät i ett sund som fisken vandrar i.

15 juni 2011 18:14

Därmed kan man heller inte hävda att fiskaren har brutit mot ”Fiskådra” en urgammal regel som ska skydda vandringsfisk.
Yrkesfiskaren frias från brottsmisstankarna och får tillbaka sina nät som tagits i beslag i väntan på rättegång.
Målet har varit så komplicerat att försvarsadvokaten får överskrida brottsmålstaxan och får en ersättning av det allmänna på drygt 19 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa