Fjärdeklassare ska börja i högstadiet

Elever som går i årskurs fyra kan få börja högstadiet, enligt ett nytt förslag från Strängnäs kommun. Tanken är att Karinslundsskolan och Paulinska ska göras om till 4-9-skolor för att möta det ökande elevantalet och minska lokalkostnaderna.

21 juni 2011 06:30

- Vi vill hellre använda pengarna för att underhålla de skolor vi redan har. Om vi behåller organisationen som den ser ut i dag kommer vi bli tvungna att bygga ytterligare en skola om några år när barnantalet har ökat, säger Andreas Gydingsgård som är verksamhetschef för grundskolan.

Förslaget möter skarp kritik från flera berörda föräldrar.

- Paulinska skolan är ingen bra miljö för små barn med tanke på alla ordväxlingar och tonåringar som röker. Jag säger inte att alla är så men var ska de små barnen ta vägen? säger trebarnsmamman Ulrika Bransell.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa