Lekplatsen i Västerviken kan bli rökfri

Bolmande cigaretter på lekplatsen kan bli en ovanlig syn.

23 juni 2011 07:00

I alla fall om nämnden för hållbart samhälle får bestämma.

- Rökning är ett folkhälsoproblem, vi måste jobba brett för att förhindra att fler börjar röka, säger ordförande Terese Askerstedt (MP).

Nyligen kontaktades Strängnäs kommun av en mamma som föreslog att rökning ska förbjudas bland barnen med hänvisning till farorna med passiv rökning och fimpar på backen.

- Det är ett jättebra förslag och jag skulle gärna säga ja till ett sådant förbud men tobakslagen ger oss ingen rätt att göra det, säger Terese Askerstedt.

Däremot föreslår politikerna nu att det ska göras i ordning en rökruta utanför lekplatsen med skyltar som uppmuntrar rökande lekplatsbesökare att gå dit.

Beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige sedan teknik- och fritidsnämnden sagt sitt.

I dagsläget finns inga förslag liknande åtgärder på fler platser.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa