Ändrade i skolutredning

Den ändring av syftet som tonade ned Europaskolans roll i den omstridda skolutredningen gjordes av moderata kommunalrådet Ann Landerholms make Henrik, då vice ordförande i skolans stiftelse. Det visar den mejlväxling som makarna hade när skolutredningen blev klar 21 november förra året och som kommunen tidigare vägrat att lämna ut.

2 mars 2008 08:15
Den 21 november förra året blev kommunens skolutredning, som bland annat resulterade i att Europaskolan skulle få överta Karinslundsskolans lokaler, klar och skickades ut till olika politiska företrädare.

Nertonad roll
I den ursprungliga versionen löd ett av utredningens syfte "Möjliggör lokallösningar för Europaskolans 6-9-verksamhet utifrån bef lokalstruktur fr o m HT 08".
Men när samma utredning dagen efter blev offentlig hade Europaskolans roll tonats ned och syftet var nu "Undvik ökade kommunala kostnader för skollokaler genom att Europaskolans 6-9-verksamhet tvingas välja lokaler utöver kommunens nuvarande skollokaler".
- Jag har ändrat, jag tyckte det var en felaktiv skrivning den första. För att det inte var huvudsaken, tyckte jag, förklarade kommunalrådet Ann Landerholm, m, sedan det ändrade syftet blivit uppmärksammat.

"Putsade" texten
Men nu kan tidningen avslöja att det var hennes man Henrik Landerholm, dåvarande vice ordförande i Europaskolans ägarstiftelse, som gjorde ändringen. Det visar den mejlkorrespondens som han hade med sin hustru på eftermiddagen 21 november och som genom en dom i kammarrätten nu blivit offentlig.
Han fick den ursprungliga powerpoint-versionen mejlad till sig av sin hustru Ann 14.15 och skickade tillbaka den 16.16 samma eftermiddag. "Här kommer en putsad version", skrev han i mejlet till sin fru.

Nytt syfte
Henrik Landerholm hade dock inte bara "putsat" på utredningen. Han insåg uppenbarligen att Europaskolans roll i den ursprungliga skrivningen var alltför framträdande och hade helt enkelt författat ett nytt syfte, som också kom att bli skolutredningens officiella.
Ann Landerholm säger att hon använder sin make Henrik som rådgivare och erkänner att det var han som ligger bakom ändringen.
- Han föreslog mig den här ändringen, men det är fortfarande jag som har ändrat den, det vill jag vidhålla, säger hon.
I mejlet till Ann Landerholm hade Henrik också andra synpunkter på utredningen. Bland annat ville han ha en tydligare illustration av de tre olika alternativen och något om hur mycket pengar som skulle sparas och som följaktligen "kommer/kan komma skolundervisningen till godo :-)".
I den slutliga versionen är också dessa önskemål uppfyllda.
Fotnot: Ändringen i skolutredningen är anmäld till JO och just nu föremål för en utredning.

Tomas Widmark
0152-47407
tomas.widmark@ekuriren.se
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa