Personal protesterade mot avknoppning

Med tutande bilar och stora plakat protesterade i dag på förmiddagen ett 30-tal medarbetare på park- och gatuenhet mot planerna på att knoppa av deras arbetsplats. - Vi vill också ha besked, säger Marie Ollman. WEBB-TV från protestmötet: Quicktime Windows Media WEBB-TV: politikerna kommenterar protestmötet: Quicktime Windows Media

5 mars 2008 13:15
I går påbörjade Strängnäs kommuns politiska och tjänstemannaledning årets budgetkonferens på Haga slott utanför Enköping. Under två dagar ska politikerna få information om de ekonomiska förutsättningarna för nästa år från tjänstemännen. Man ska också börja diskutera hur man vill lägga upp nästa års budget - vilka områden som ska prioriteras är en fråga. Strax efter klockan 9 i förmiddags rullande 35 medarbetare på Strängnäs kommuns park- och gatuenhet samt personal på bad och idrottsenheten in på parkområdet med ett tiotal fordon. "Kommunal service bra för skattebetalarna, Ge oss besked. Heimdahl - lyft på locket, Tord Tjernström - sover du? var några av budskapen på banderoller och plakat som personalen hade med sig. Men protesterna hade ingen mottagare. Trots flera försök tvingades personalen lämna Hag slott utan att få lämna över sitt protestbrev eller få framföra sina åsikter. Strengnäs Tidning fick senare kontakt med både kommunalråd Ann Landerholm, m, och kommunchef Jan Heimdahl, som båda beklagade det inträffade men som förklarar att de inte visste att personalen fanns på plats. - I sådana fall hade vi ju kommit ut, naturligvis, säger Ann Landerholm. Läs mer i torsdagens tidning
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa