Omorganisation väcker ilska hos föräldrar

Det nya förslaget på hur Strängnäs stads skolor ska organiseras börjar nu närma sig avgörandet. På tisdag ska politikerna i barn- och utbildningsnämnden få en första information för att vid septembermötet kunna ta beslut. Men förslaget har fått föräldrar att ilskna till. - Man har inte gjort någon konsekvensanalys ur barnens perspektiv utan det handlar om att spara pengar. Nu får det vara nog med det tycker jag, säger Mats Persson, förälder och initiativtagare till en namninsamling och protestgrupp på internet.

20 augusti 2011 07:47

Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan blir lågstadieskolor med elever från förskoleklass till och med trean medan Paulinska skolan och Karinslundsskolan blir högstadieskolor med elever från årskurs fyra upp till nian.

Det är huvuddragen i det förslag som utbildningschef Lillemor Bylund och grundskolechef Andreas Gydingsgård tagit fram och som gäller grundskolorna i Strängnäs stad.

Orsaken är växande barnkullar de kommande åren samtidigt som den nya skollagen och nya läroplanen ställer andra krav på hur skolan organiserar sig.

- Resurserna är begränsade och då måste vi använda dem på bästa sätt. Egentligen handlar det om vi ska lägga pengarna på lokaler eller på personal. Med det här förlaget kan vi lägga mer pengar på personal, säger Lillemor Bylund, utbildningschef i Strängnäs och tillägger:

- Det här är det bästa förslaget för eleverna.

Men föräldrar i Strängnäs är av en annan åsikt. De har därför startat en protestgrupp på Facebook och namninsamling på en annan sida på internet för att väcka opinion i frågan.

- Man borde använda skolorna som finns i närområdena i stället, säger Mats Persson.

Föräldrarna är också kritiska till förslaget att göra om Paulinska skolan till en årskurs 4-9 skola. Skolan har haft problem och föräldrarna anser inte att det är en bra miljö för deras barn.

- Paulinska har kända problem och vi tycker inte att det är lämpligt att sätta in yngre barn där för att lugna de äldre, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa