Finningeskolan räddas i M-förslag

Nu lägger Moderaterna fram ett alternativt förslag till att organisera grundskolorna i Strängnäs stad. - Något måste göras, men vi måste också vara långsiktiga, säger skolpolitiker Bibbi von Schéele (M).

23 augusti 2011 06:22

Vid barn- och utbildningsnämndens möte i- dag kommer moderaterna föreslå att utbildningskontorets tjänstemän får i uppdrag att konsekvensutreda både det liggande tjänstemannaförslaget och moderaternas nya förslag och framför allt titta på ekonomiska konsekvenser och hur kvalitén i skolorna påverkas.

- Syftet med förändringar ska inte vara primärt ekonomiska. En omorganisation kostar mycket rent ekonomiskt men också i skolresultat och elevers och lärares hälsa, säger Bibbi von Schéele som därför också föreslår att förändringarna sker stegvis.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa