Upprörda känslor om skolans omorganisation

Upprörda föräldrar mötte i går politikerna på barn- och utbildningsnämndens möte. Skolans omorganisation stod på dagordningen och många föräldrar upplevde att de inte hade blivit lyssnade på. - Jag blir arg, de verkar redan ha bestämt sig, säger Eva Ingdahl, förälder.

24 augusti 2011 06:10

Barn- och utbildningsnämnden hade ovanligt många åhörare vid gårdagens möte. Ett femitotal föräldrar hade tagit sig dit för att höra när politikerna diskuterade förslaget till den nya skolorganisationen.

Det diskuterade också emellanåt livligt bland politikerna om omorganistionen hade utretts tillräckligt. Bibbi von Schéele (M), andre vice ordförande i nämnden, ville att hennes partis förslag skulle utredas parallellt med det lagda förslaget.

Även Catharina De Geer (KD) ville se en ny utredning med en barnkonsekvensanalys. Hon tyckte också att datumet för när beslutet ska tas borde skjutas upp för att få en sådan utredning gjord.

Fredrik Lundgren (FP), ordförande i nämnden, menade att en ordentlig utredning redan är gjord och att saker är föränderliga.

- Det här förslaget är det bästa vi har nu. Men man kan inte garantera att det inte kommer att ändra sig.

Han ansåg att politikerna i nämnden borde ta ansvar och inte göra något medialt utspel om en ny utredning.

- Vi vet att vi har för stora lokaler, det är kända fakta. Det är många föräldrar här i dag och vi politiker ska lyssna på er och vi tror att det här är det bästa för era barn.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa