Föräldrar möter politiker och tjänstemän

Undrar du över den planerade omorganisationen av skolorna i Strängnäs stad? På måndag har du möjlighet att få svar på dina frågor och framföra dina synpunkter.

3 september 2011 08:10

På måndag kväll har Strängnäs kommun bjudit in till en informationsträff för att diskutera hur grundskolorna ska organiseras i Strängnäs stad.

Anledningen är det förslag om omorganisation som berör Finningeskolan, Vasaskolan, Paulinska skolan, Karinslundsskolan och Tosteröskolan.

På plats finns tjänstemän från utbildningskontoret, politikerna i barn- och utbildningsnämnden samt de berörda skolornas rektorer.

Redan vid nämndens förra möte anslöt ett stort antal föräldrar som ville diskutera frågan. Man kan därför anta att många berörda föräldrar kommer att närvara vid mötet som sker klockan 18 i Paulinska konsertsalen i Paulinska skolan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa