Karinslundskolan och Lännaskolan dyrast

Nästa vecka avgörs skolornas öde i Strängnäs. Vilka klasser som ska finnas var ligger i politikernas händer. Men allt fler ifrågasätter nu Fyrklöverns beslut att driva igenom omorganisationen.
– Det här är ett stort ingrepp, säger David Aronsson (V).

17 september 2011 08:10

Det har stormat rejält i frågan om skolornas omorganisation. Ett av argumenten från den styrande Fyrklövern har varit att politikerna vill lägga mer pengar på undervisning och mindre på lokaler. Men hur mycket kostar lokalerna egentligen? Det har Strengnäs Tidning tagit reda på.

Den dyraste skolan är Lännaskolan. Där kostar ytorna drygt 25 000 kronor det här året per elev. Det är 13 000 mindre än vad ytorna kostar för eleverna på Finningeskolan. Anledningen är att Lännaskolan är relativt liten med färre elever än vad som skulle rymmas på ytorna.

Nu protesterar oppositionens politiker mot beslutet och att det måste fattas så snart. Maria von Beetzen (M), oppositionsråd, vädjar till majoriteten att tänka om i frågan.

– Det har gått prestige i det här. Det finns alltid flera sätt att lösa problem på.

David Aronsson (V) är inne på samma linje. Han förstår inte beslutet att inte bygga till Finningeskolan för att lösa lokalsituationen.

– Jag förstår inte varför man inte kan ta 18 miljoner och investera i Finningeskolan. Det skulle bli 1,4 miljoner kronor per år. Det är inga jättekostnader.

Under 2010 kostade lokaler och inventarier i genomsnitt 20 300 kronor per elev i Strängnäs kommun men då är samtliga grundskolor inräknade. I länet är det näst högst och bara Trosa kommun har högre kostnader. Genomsnittskostnaden per elev för hela landet hamnade på 17 400 kronor.

Fredrik Lundgren (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att det är ansvarsfullt att driva igenom omorganisationen.

– De enda som tar långsiktigt ansvar i den här frågan är majoritetens politiker. Det skulle vara olyckligt att bygga ut Finningeskolan och öka lokalkostnaden.

Han vill därmed inte gå Maria von Beetzen till mötes och backa från beslutet.

– Det har vi inte för avsikt att göra. Vi kommer att gå på förslaget som är lagt, det finns ingen anledning till att backa.

Däremot kommer vissa tillägg att göras i nuvarande förslag, säger han. Omgörningen av Paulinska skolan, för att passa mellanstadieelever, ska göras i samråd med föräldrar och elever. Dessutom ska förslaget om vilka som ska få skolskjuts ses över.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!