Ödet avgjort för skolorna i Strängnäs

Namninsamling och en högljudd debatt hjälpte inte motståndarna. Det blir en omorganisation av skolorna i Strängnäs stad. Det bestämde barn- och utbildningsnämnden i går. Men det blev bara ett ja från Fyrklövern, oppositionen ville vänta till frågan utretts bättre och reserverade sig därför mot beslutet.

21 september 2011 06:08

Nästan alla åhörarplatser i salen fylldes när barn- och utbildningsnämnden skulle ta beslutet om en omorganisation av skolorna. Mats Persson, en av föräldrarna som varit aktiv i debatten om omorganisationen, lämnade över en namninsamling med över 1 000 namn till Fredrik Lundgren (FP), barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Under den öppna frågestunden passade många föräldrar på att ställa sina frågor till politikerna. En fråga som återkom var vad omorganisationen kommer att kosta men den fick inget svar.

– Hur ska ni då kunna fatta beslut? undrade en förälder.

Fredrik Lundgren menade att det är svårt att säga exakt vad det kommer att kosta eftersom det i nuläget är oklart hur mycket pengar som måste läggas på exempelvis Paulinska skolans upprustning.

Gång på gång försökte han lugna föräldrarna.

– Vi gör inte det här för att medvetet göra skolan i Strängnäs sämre utan för att vänta utvecklingen av lärartätheten.

Oppositionen försökte få Fyrklövern att vänta med beslutet men misslyckades. Efter begärd votering röstades det liggande förslaget igenom med ett tillägg: En kommunikationsplan ska upprättas för att förbättra dialogen mellan kommunen, eleverna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa