Sångare och musiker ignorerade - igen

De som använder Paulinska konsertsalen skulle få vara med i utredningen av ny fullmäktigesal. Det beslöt fullmäktige så sent som förra måndagen. Bara sex dagar senare, och en ny mening i utredningen, ligger plenisalen för beslut igen. - Nu struntar man i ett demokratiskt beslut, jag är förstummad, säger Christer Alvin (M).

5 oktober 2011 06:08

De som använder Paulinska konsertsalen ska självklart vara med i arbetet med att utreda var en ny fullmäktigesal skulle kunna placeras eftersom konsertsalen var en av fem möjliga lokaler.

Det lovade fullmäktiges ordförande Lotta Grönblad (S) efter att massiv kritik riktats mot hanteringen av ärendet och att man inte tagit hänsyn till behoven hos de kulturutövare som redan använder salen och har den som sin enda övnings- och konsertlokal.

Ändå lades en färdig utredning fram där förslaget vara att omvandla Paulinska konsertsalen till plenisal för kommunfullmäktige, utan att någon av kulturföreningarna fått säga sitt.

Oppositionens protester gjorde att ärendet återremitterades - behoven hos de som använder salen skulle undersökas. Det beslutet tog på fullmäktiges möte förra måndagen.

När handlingarna inför kommande kommunstyrelse skickades ut, sex dagar senare, finns plenisalen med. Återremitteringen ledde alltså inte till att kulturföreningarna fått möjlighet att tycka till, innan beslutet fattas.

Den enda skillnaden mellan den ursprungliga utredningen och den ”nya” utredningen är en mening:

”Aktuella utövares behov kommer att utredas och tillgodoses i möjligaste mån i den kommande projekteringen av Paulinska konsertsalen.”

- Man kör över ett beslut fattat i kommunfullmäktige. Poängen var ju att vi inte kan ta ett beslut om vi inte vet vad det innebär för de som redan använder salen, säger Christer Alvin (M) som var den som krävde återremissen.

Men ansvarig handläggare på kommunen, Christoffer Lindh, menar att kompletteringen av utredningen lever upp till kommunfullmäktiges beslut.

- Vi gjorde ett förtydligande. Kulturutövarnas behov kommer att utredas i den kommande projekteringen, säger han.

- Det här är en projekteringsframställan, ska vi gå vidare eller inte med Paulinska konsertsalen, säger Lotta Grönblad som inte tror att meningen med återremissen var att starta en ny utredning.

- Körerna och Orkesterföreningen kommer att få vara med i arbetet när vi bestämt oss för att gå vidare med konsertsalen. När den projekteringen är gjord kommer fullmäktige återigen ta ställning till om det blir Paulinska eller inte.

Kommunstyrelsen sammanträder nästa vecka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa