Dyrare färdtjänst drabbar pensionärer

Dyrare färdtjänst drabbar både enskilda och skattebetalare. PRO:s ordförande Gerd Paulsson, som regelbundet använder färdtjänst, är en av de som får betala mer.

30 november 2011 09:46

Varannan vecka följer hon med som ledsagare när maken Viktor tar färdtjänsten till växelboendet.

Hon uppskattar att resan är cirka två kilometer.
– Det brukar kosta 32 eller 33 kronor för Viktor. Jag som ledsagare åker gratis.

Om kommunen ska följa den taxan som Taxi kurir lade i samband med upphandlingen innebär det att färdtjänst med personbil blir dyrare. Bara startavgiften ligger på nästan åtta kronor mer jämfört med dagens taxa.

Gerd Paulsson reserverar sig mot att frågan inte är hel avgjord, men menar att alla förslag som drabbar äldre med tuff ekonomi är mindre bra.

– Vi har många i kommunen som bara lever på vanlig folkpension, mestadels kvinnor. Pensionen är inte hög och då är varje krona viktig.

Men trots att en dyrare färdtjänst påverkar både enskilda brukare och skattebetalare var det ingenting som vägdes in i kalkylen när beslutet att Taxi kurir skulle få uppdraget fattades i socialnämnden.

Varifrån de pengarna ska tas i socialnämndens budget är i dagsläget oklart. Hittills i år har färdtjänsten kostat cirka 4,2 miljoner kronor.

I Strengnäs Tidning listas också hur de två andra företagen, Din taxi i Örebro och Taxi Strängnäs, lade sina anbud i de olika posterna i samband med upphandlingen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa