Revisionen kritiserar konsultupphandlingen

Den högsta ledningen i Strängnäs kommun har inte följt lagen, den egna upphandlingspolicyn har inte följts och råden från förvaltningen har inte lyssnats på. Det slår revisorerna fast i en rapport om kommunens upphandling av konsulttjänster.

17 december 2011 06:08

Det var efter Strengnäs Tidnings avslöjande om att kommunchefen Peter Lundberg under flera år varit olagligt anställd som konsult åt Strängnäs kommun utan att ha upphandlats, som kommunrevisorerna startade sin granskning av kommunens upphandling.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa