Debatt utan överraskningar

Sverigedemokraterna pratade om nationell identitet och svenskhet, Miljöpartiet om miljö och folkhälsa, Socialdemokraterna om solidaritet och mångfald, Centerpartiet om småskalighet och ett gott liv och Folkpartiet om tillväxt och skola.

20 december 2011 10:19

När kommunfullmäktige vid sitt sista möte för året valde att debattera vilket Strängnäs man ville ha 2025 handlade det först om drömmar.

Sedan äntrades talarstolen av Strängnäspartiets Jan Eriksson som ifrågasatte om visioner kunde debatteras och sedan valde att fokusera på det han själv ville debattera - utvecklingen av den lokala demokratin.

Oppositionen höll sedan den linjen. Moderaternas Maria von Beetzen ville prata om hur förtroendet för politiker kan återskapas och hur viktigt det är för framgången för Strängnäs kommun.

Catharina S:t Cyr (KD) pekade på hur många stora och viktiga politiska beslut tagits med en rösts marginal och kallade det för snudd på diktatur och Mariefredspartiets Dag Bremberg menade att Strängnäs kommuns stora problem i dag är glappet mellan politiker och medborgarna.

Vänsterpartiet hade vid debattens början valt att lämna mötet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!