Arbetet med folkomröstningen igång

Kommunfullmäktige godkände den begäran om folkomröstning om skolomorganisationen i Strängnäs stad som nätverket Skolrevolten begärt.

21 december 2011 10:25

I slutet av november lämnades begäran in tillsammans med drygt 3 000 namnunderskrifter. Strängnäs kommun har nu kunnat konstatera att antalet namnunderskrifter är fler än de 2 511, tio procent av de röstberättigade vid senaste valet, som krävdes.

Totalt lämnades 3 279 namn in. 496 av dess godkändes inte på grund av att exempelvis de fyra sista siffrorna i personnumret inte fanns med eller att personen ifråga inte bodde i kommunen.

Återstod gjorde därför 2 873 namnunderskrifter. Folkomröstningen kommer nu att utredas av valnämnden och barn- och utbildningsnämnden parallellt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa