Omorganisation möblerar om i Strängnäs kommun

Mindre byråkrati och mer centrerad makt under kommunchefen. Det är det tänkta resultatet när en ny organisation sjösätts i Strängnäs kommun i morgon.
– Vi ska inte bygga murar, vi ska ha en flexibilitet, säger kommunchefen Peter Lundberg om den nya organisationen.

31 december 2011 08:14

Med omorganisationen försvinner kommunledningskontoret och dess chef.
– Jag har lyft ut ekonomi- och personalfrågorna som då blir direkt under mig, så som det i praktiken många gånger har fungerat, säger Peter Lundberg.

Det här ska minska byråkratin. Samtidigt menar Peter Lundberg att kommunledningskontoret kunde ge intryck av att kommunen leddes därifrån men i själva verket var de ett stöd åt andra servicefunktioner inom kommunen.

I den nya organisationen finns inte längre någon biträdande kommunchef. Att Peter Lundberg nu blir anställd gör att det inte behövs, anser han.

– Det faktum att jag var konsultanlitad gjorde att jag bedömde det som nödvändigt att ha en biträdande kommunchef.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!