Näst sämst i landet på fritidspersonal

Det går dubbelt så många barn per personal och år på fritidshemmen i Strängnäs som i landet i övrigt. Siffrorna från Skolverket ger Strängnäs en topplacering från botten.

21 januari 2012 09:36

Siffror från Skolverket visar att Strängnäs placerar sig på plats två från botten när det gäller att satsa på personal på fritidshemmen.

Och det är inte små skillnader det handlar om. Snittet för landet visar att det år 2010 gick 21,5 barn per årsarbetare men för Strängnäs handlar det om en fördubbling – 41,4 barn per personal och år.

- Det är illa, politikerna har ingen känsla för att det bedrivs en pedagogisk verksamhet, säger Marianne Briese, ordförande på Lärarförbundet i Strängnäs, som nu planerar en kampanj för att lyfta frågan.

Fredrik Lundgren, (FP), kommunalråd och ansvarig för skolfrågor tycker dock inte att man ska stirra sig blind på statistik.

- Barn och föräldrar är oerhört nöjda och det är viktigt att vi fokuserar på den upplevda kvalitén.

Spelar det ingen roll att barngrupperna är dubbelt så stora sett till personaltätheten, menar du?
- Nej, det är viktigt för brukare och journalister att titta på nyttan, det är väldigt farligt att bara titta på nyckeltal, säger Fredrik Lundgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa