Politiker vill ha nystartsjobb till fritidshemmen

Antalet fritidspedagoger per barn är näst lägst i landet i Strängnäs kommun. Trots det blir det inte mer kommunala pengar till fritidshemmen. Det beskedet gav Fredrik Lundgren (FP), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, under ett möte med lärarförbundet och fritidspedagoger.

29 februari 2012 06:10

På fritidshemmen är barngrupperna ofta stora, det är vanligt att en stor del av personalen inte är utbildade fritidspedagoger och lokalerna är inte alltid anpassade efter verksamheten.

För att arbetssituationen ska bli bättre presenterade fritidspedagogerna sina krav till politikerna. Förutom ökad personaltäthet vill de även se minskade barngrupper, anpassade lokaler, gemensamma riktlinjer för fritidshemmen inom kommunen och mer utbildad personal.

Men kraven ser inte ut att uppfyllas den närmaste tiden förutom på en punkt.

– Fritidshemmen kan inte räkna med mer kommunala pengar men jag ska undersöka om det finns möjlighet för en arbetsmarknadslösning för att öka personaltätheten, säger Fredrik Lundgren.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Camilla Olsson